Güzellik

Kant´a göre bir şeyin güzelliği, o şeyin mahiyetiyle alakadar olmayıp kendisinin dışında, mahiyeti ne olursa olsun, o şey yüzünden, düşüncenin muhayyilesiyle aklı arasında husule gelen serbest oyundadır. 

Burhan Toprak / Estetik /İnkılap Kitabevi / S. 5 / 1948Ad - Soyad
:
E-Mail
:
Başlık
:
Yorum
:
Kalan Karakter Sayısı : 500