Özgürlük

 Özgürlük bir hak; insana kendisini bahşeden. Kendi kapılarını açan, kendi iç dünyasının zenginliklerini sunan… Özgürlük hakkın savunulması; insanın yaşam mücadelesi. Hem fiziki olarak varlığını devam ettirme çabası hem de akli olarak varlığının sorumluluklarını ortaya koyması. Özgürlük insanın en ahlaki hali: İnsan özgürleştikçe ahlakı da artar. Zira her bir davranışının berisinde iradesi yer alır ve sorumluluklarının bilincinde olur. Özgürlükten vazgeçmek veya sınırsız özgürlük arayışı içinde olmak esasında özgürlük hakkını haksızlığa teslim etmek. Özgürlükten vazgeçmek ise insanı ahlaksız bir yaşama sürüklemekte. Özgürlük bir sorumluluk hali; fiziki, zihni ve ruhi yapısını sağlıklı yaşatabilme iradesini ortaya koyma mücadelesi. Her bir birey özgürlüğünü idame ettirirken diğerlerinin özgürlüğüne göz koyduğunda, onun varlığını; iradesini ve akli melekesini ortadan kaldırma teşebbüsünde.  Başkalarının özgürlüğüne müdahil olma, onları insanlıktan çıkarma; hayvan mertebesinde görme. Dolayısıyla nasıl ki hayvanları sürüler halinde kontrol etmekte insan, o halde diğerlerini de hayvanlar gibi, sürüler şeklinde kontrol etme derdinde. Özgürlük, insan şerefine ulaşabilme arayışlarının toplamı. 

J.J Rousseau /Toplum Sözleşmesi /Türkiye İş Bankası Yay./S.11 / 2010Ad - Soyad
:
E-Mail
:
Başlık
:
Yorum
:
Kalan Karakter Sayısı : 500