iman

 İman sözlükte her türlü doğrulama (tasdik) ve inanmak anlamındadır. Tahkik ehlinin ıstılahında ise kesin bilgileri (malumat-i yakini) doğrulama ve Peygamber (sav)´ın buyurduklarına kalben iman etmektir. 

Nasiruddin Tusi, Seçkinlerin Ahlakı, s.45, İz Yay. 2009Ad - Soyad
:
E-Mail
:
Başlık
:
Yorum
:
Kalan Karakter Sayısı : 500