Rutin

 Rutin, belirli bir noktada zararlı hale gelmeye başlar. Çünkü insaoğlu kendi çabası üzerindeki kontrolünü yitirir; çalışma zamanı üΩerindeki kontrolün yitmesi ise insanın zihnen öldüğü anlamına gelir.

SENNET Richard, Karakter Aşınması, Çev. Barış Yıldırım, Sy. 37, Ayrıntı 2010Ad - Soyad
:
E-Mail
:
Başlık
:
Yorum
:
Kalan Karakter Sayısı : 500