Millet ve Halk

Hukuki ve siyasi manası ile millet, coğrafya hudutları müşterek, resmi lisanı ve kanunları müşterek, sayısı fetihlerle çoğalıp yabancı devletlere arazi terki ile azalan, tebaa dediğimiz insanların yekûnudur. Sosyolojik manası ile millet, yalnız tabiiyet ifade etmez. Milletin fertleri arasında aynı coğrafya hudutlarının, aynı lisanın ve aynı kanunların vücuda getirdiği mekanik ve statik vahdetten fazla olarak uzvi mükemmellikte bir bütünün, parçalarına sâri ve cemiyet müesseselerini doğuran bütün harsı vasıfların ın da müşterek olması lazımdır. Birinci manası ile, coğrafi hudutlar içinde yaşayan halk ve yalnız bu halk millettir; ikinci manası ile bir milletin coğrafi hudutları dışında yaşayan ve yabancı bir devletin tabiiyeti altında bulunan fertleri de milli camiaya dâhildir.

Peyami SAFA / Nasyonalizm ? Milliyetçilik / Bab-ı Ali Yay. / S.55 / 1961Ad - Soyad
:
E-Mail
:
Başlık
:
Yorum
:
Kalan Karakter Sayısı : 500