Akademik çalışmalara yönelik kullanılabilecek DipNot'ları araştırabilirsiniz
A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
"Ö" Harfi İle Başlayan Kavramlar

 Özgürlük bir hak; insana kendisini bahşeden. Kendi kapılarını açan, kendi iç dünyasının zenginliklerini sunan… Özgürlük hakkın savunulması; insanın yaşam mücadelesi. Hem fiziki olarak varlığını devam ettirme çabası hem de akli olarak varlığının sorumluluklarını ortaya koyması. Özgürlük insanın en ahlaki hali: İnsan özgürleştikçe ahlakı da artar. Zira her bir davranışının berisinde iradesi yer alır ve sorumluluklarının bilincinde olur. Özgürlükten vazgeçmek veya sınırsız özgürlük arayışı içinde olmak esasında özgürlük hakkını haksızlığa teslim etmek. Özgürlükten vazgeçmek ise insanı ahlaksız bir yaşama sürüklemekte. Özgürlük bir sorumluluk hali; fiziki, zihni ve ruhi yapısını sağlıklı yaşatabilme iradesini ortaya koyma mücadelesi. Her bir birey özgürlüğünü idame ettirirken diğerlerinin özgürlüğüne göz koyduğunda, onun varlığını; iradesini ve akli melekesini ortadan kaldırma teşebbüsünde.  Başkalarının özgürlüğüne müdahil olma, onları insanlıktan çıkarma; hayvan mertebesinde görme. Dolayısıyla nasıl ki hayvanları sürüler halinde kontrol etmekte insan, o halde diğerlerini de hayvanlar gibi, sürüler şeklinde kontrol etme derdinde. Özgürlük, insan şerefine ulaşabilme arayışlarının toplamı. 

J.J Rousseau /Toplum Sözleşmesi /Türkiye İş Bankası Yay./S.11 / 2010

Özel alan, (Yunanca) adı itibariyle de eve bağlıdır; dolaşım halindeki bir servete veya emek gücüne sahip olmak, ev ekonomisi ve aile üzerindeki egemenliğin ikamesi olamaz, yoksulluk veya köleden yoksunluk başlı başına polis’e kabul edilmenin önünde engeldir. 

Jurgen Habermars / Kamusallığın Yapısal Dönüşümü / İletişim / S.60 / 1999

Doğa bilimlerinde özerklik kendi kendine yetme anlamına gelir. Toplumsal yaşamdaysa hiç kimse kendi kendine yeterli olamaz. Özerkliğin daha eski, Rönesans döneminden bir tanımı kendine haklim olmadır. Bu tanım, özerkliğin büyüsünü daha iyi açıklamaktadır. Kişisel üstünlük ender bir durumdur, saygı uyandırır; ama kendine hâkim bir insan saygı uyandırmaktan fazlasını elde eder. Kendine hâkim olduğu görülen birinde öbürlerini sindiren bir güç vardır. 

Richard Sennett / Otorite / Ayrıntı Yay. / S.94-95 / 2005

Aslında her ölüm kendi kitabını örterken geride kalanlar için bir milat çizer. Zamanın tabiatın ritmiyle bölündüğü geleneksel toplumda ölümler öncesiyle ve sonrasıyla bir tarih düşerler, doğru, ama bugün saatlerimizin olması, soyut zamanla içli dışlı oluşumuz yine de bu geleneğin içten içe bize düştüğü kaydı unutturmuyor.

M.Naci Bostancı / Siyasetin Arka Yüzü / Alternatif Yay. / S.82 / 2002