Akademik çalışmalara yönelik kullanılabilecek DipNot'ları araştırabilirsiniz
A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
"İ" Harfi İle Başlayan Kavramlar

 İman sözlükte her türlü doğrulama (tasdik) ve inanmak anlamındadır. Tahkik ehlinin ıstılahında ise kesin bilgileri (malumat-i yakini) doğrulama ve Peygamber (sav)´ın buyurduklarına kalben iman etmektir. 

Nasiruddin Tusi, Seçkinlerin Ahlakı, s.45, İz Yay. 2009

İç zenginliğe sahip insan dışarıdan kendi zihni melekelerini geliştirip olgunlaştırmak, yani servetinin tadını çıkarmak için menfi bir bağış; tasasız kaygısız boş zaman dışında hiç bir şey istemez; hülasa o her gün ve her saat bütün hayatı boyunca kendisi olmak için izin ister.

Arthur SCHOPENHAUER / Okumak Yazmak ve Yaşamak Üzerine / Şule Yay. /S.29 / 2007

Etimolojik ve ses uyumu yönünden uygun düşecek sözcükler, istatistik ve istatistikçi sözcükleridir. Bunlar, hem kulağa hoş gelir, hem de dile kolaydır ve Devlet’e ilişkin şeyleri ifade eden sözcüklerdir. Ama günlük dil, “istatistik” sözcüğüne, 19. Yüzyıla dek kullanılagelmiş anlamından bambaşka bir anlam kazandırmıştır. O yüzyılda Cournot’a göre istatistik “insanların siyasal topluluklar halinde bir araya gelmesinin yarattığı olayların derlenmesi”dir. Ama istatistik sözcüğünde, durum anlamındaki “status”, Devlet anlamındaki “Status”tan baskın çıkmıştır. Bugün istatistik, öyle bir bilimi veya yöntemi ifade eder ki bu, yöntem veya bilim, yalnız Devlet işlerine, hükümete veya kamu işlerinin yürütülmesine ilişkin olan konuları değil, toplumbilimin, ekonominin, ruhbilimin öteki dallarını da ele alabilmektedir. 

Marcel Prelot / Politika Bilimi / Varlık Yay. / S.13-14 / 1972