Akademik çalışmalara yönelik kullanılabilecek DipNot'ları araştırabilirsiniz
A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
"B" Harfi İle Başlayan Kavramlar

Burgensis kelimesi ilkin 1007 de ortaya çıkıyor. Yüksek Orta Çağda, Burg müstahkem bir mevki idi, Burgensis de müstahkem mevkide oturana denirdi. XI. yüzyıldan sonra, burjuva, artık şehirde oturan anlamını taşımağa başladı. Şehirse ille de müstahkem olmayabilirdi. 

Prof. Claude DELMAS / Avrupa Uygarlığı / Kitapçılık Yay. / S. 23 / 1967

Tanzimat’tan sonra ülkemizde üç öğretim kurumunun bürokratik-elit tabakayı yetiştirdiği görülmektedir. Harbiye, Mülkiye, Tıbbiye.

D. Mehmet Doğan / Halka Karşı Demokrasi / İz Yay. / S.83 / 1998

Baskı grubu her şeyden önce siyasal karar alma tekelini elinde tutan yöneticilerin siyasal davranışını etkilemeye çabalar. Siyasal karar, dorukta devlet başkanının, hükümetlerin, bakanların, parlamentoların, temelde ise seçmenlerin eseridir. 

Marcel Prelot / Politika Bilimi / Varlık Yay. / S.162 / 1972

“Gerçek düşman”dan, yani halktan korkmak üzerine bina edilen bütün yönetimlerin, ister istemez sıkı denetimlere, sıkıyönetimlere, baskılara başvurması gerekecektir. Çünkü yönetici elit kuvveti elinde bulundurmakla beraber sayıca az, halksa çok kalabalıktır. Yönetici elit silah gücünü, polis gücünü, kanun gücünü, olağanüstü durumlarda daha da ağırlaştırarak halka karşı kullanmaktan geri kalmaz böylece.

D. Mehmet Doğan / Halka karşı Demokrasi / İz Yay. / S.110 / 1998

Buhar makinesi için güvenlik kapakçığı ne ise devlet aygıtı içinde basın özgürlüğü odur. Çünkü onun sayesinde her hoşnutsuzluk sözcüklerle havalandırılıp açığa vurulur ve eğer içinde çok büyük bir cevher yok ise böyle bir şikayet çok geçmeden kaybolur. Ama eğer var ise o zaman böyle bir havalandırma iyi bir şeydir ve meselenin zamanında bilinmesini ve önleminin alınmasını sağlamıştır. Bu, şikâyetin susturulup bastırılmasından çok daha iyidir, çünkü bu durumda o için için kaynayacak, mayalanacak, yayılıp genişleyecek ve sonunda patlamayla sona erecektir. 

Arthur Schopenhauer / Hukuk, Ahlak ve Siyaset Üzerine / Say Yay. / S.104 / 2010