Akademik çalışmalara yönelik kullanılabilecek DipNot'ları araştırabilirsiniz
A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
"C" Harfi İle Başlayan Kavramlar

Sınırlı akla sahip insanların can sıkıntısına meyyal olmalarının nedeni akıllarını iradenin sevk edici gücünü harekete geçirmekten başka bir şey için kullanmamalıdır ve iradeyi harekete geçirecek özel bir şey olmadığında, atalet halinde kalır ve akılları tatil eder, çünkü irade gibi o da, sahneye koyacağı harici bir şeye ihtiyaç duyar. Sonuç bir insanın sahip olduğu güç her ne ise onun korkunç bir durgunluğu tek kelimeyle can sıkıntısıdır.

Arthur SCHOPENHAUER / Okumak Yazmak ve Yaşamak Üzerine / Şule Yay. / S.13 / 2007

Aristotales esinini de izleyen Cicero, temel olarak Site kavramını benimser ama bunun çerçevesini genişlerit ve çok daha hukuki bir tanım verir bu tanımı da “cumhuriyet”teki diyalogda, büyük konuşmacının hayranlık duyduğu yurttaş kahramanı temsil eden Afrikalı Scipio’nun ağzından yapar: “Cumhuriyet, halkın malıdır, halk da rastgele insan topluluğu değil, bir hukuk anlaşmasıyla ve bir çıkar ortaklığıyla birleşmiş bir topluluktur”. 

Marcel Prelot / Politika Bilimi / Varlık Yay. / S.26 / 1972

Cinayet, isyandan daha az tehlikelidir. Bir hüküm verilmesine ve tiksinti duyulmasına sebep olan cinayet, yeni bir hamle yapmak şevkini vermez insana. Korku ve vicdanın unutulduğu bir anda ansızın meydana gelen bu olay, hatırlanması bile çirkin olan arzular, insanın, seviyesiz ataları, kötü akrabaları yüzünden duyduğu utanç gibi, hoşa gitmeyen bir şeydir. Oysa isyan bulaşıcıdır, daima var olan hoşnutsuzluğu kışkırtabilir, yiğitliğe benzer, belki de yiğitliğin ta kendisidir. Çünkü direnmek ve karşı koymakla kendini gösterir, aynı zamanda göze de hoş görünür. İsyan, güzel sözler uğruna canlarını bile vermeye hazır olan hayalciler tarafından yaratıldığı için, çekicidir. Bazen tehlikeli olan her şey insana çekici ve güzel görünür.

Mehmet Selimoviç / Derviş ve Ölüm / Yeryüzü Yay. / S.91 / 1986