Akademik çalışmalara yönelik kullanılabilecek DipNot'ları araştırabilirsiniz
A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
"D" Harfi İle Başlayan Kavramlar

Karmaşık bir toplumda demokrasi, yönetimin görevlilerini değiştirmek için anayasaya uygun düzenli olanaklar sağlayan bir siyaset sistemi ve nüfusun olabildiğince geniş kısmının, siyasal iktidar için yarışanlar arasında bir seçme yaparak önemli kararları etkilemesine izin veren bir sosyal mekanizma diye tanımlanabilir.

S.M. Lipset, Siyasal İnsan, Teori, Sy.25, 1986

İstikrarlı bir demokrasi, bütün belli başlı siyasal partilerin halkın çeşitli tabakalarından taraftarları olmasını gerektirir. Parti tutmanın temel sosyal bölünmelerle yakından çakıştığı bir sistem, demokrasi yönünde devam edemez; çünkü bu hal, uzlaşmaya olanak vermeyecek kadar koyu ve keskin bir çatışmanın varlığına işarettir.

S.M. Lipset / Siyasal İnsan / Teori Yay. / S.11 / 1986

Dürüstlük, başkalarından talep edilen bir değere dönüştüğünde anlamını kaybeder. Dürüstlük, insanların kendi hayatlarıyla yüzleşme gözü karalığını göstermeleri halinde ötekiler içinde anlam taşımaya başlar. Siyasette dürüstlük, sloganını işlevsiz kılan ötekilere yönelik bir beklentiye dayanması,  hatta daha kötüsü hiç de dürüstçe sayılmayacak şekilde ithama dönüştürülmesidir.

M.Naci Bostancı / Siyasetin Arka Yüzü / Alternatif Yay. / S.164 / 2002

Dualarda, o eski aile eşyalarında olduğu gibi samimi, koruyucu bir özellik vardır. Bazen arzu etmediğimiz halde içimizde canlanan tehlikeli düşünceleri dua ile susturup yok ederiz. Çoğunlukla zayıflıklarımızı duanın o çok eski gücünün koruyuculuğuna terk ederek insanca üzüntülerimizi azaltırız.

Mehmet Selimoviç / Derviş ve Ölüm / Yeryüzü Yay. / S.46 / 1986

Dünya edebiyatına böylesine dev romanları armağan eden Dostoyevski, tarihin politik tartışmaları için de etkin bir şekilde katılmıştır. Onun politik formülü; kardeşlik, Ortodoksluk, İsa ve Rusya´dır.

M.Naci Bostancı / Siyasetin Arka Yüzü / Alternatif Yay. / S.16 / 2002

Devlet adamlığının en yüksek görevi ve hedefi devletin esas teşkilat yapısı sayesinde bu gereklerin tümünü yerine getirmektir. Ancak işin doğası gereği devlet adamı aynı zamanda halkı olduğu gibi ve ulusal özellikleriyle göz önünde bulundurmalıdır. Bu onun üzerinde çalışması gereken ham malzemedir ve bu malzemenin muhteviyatı her zaman ortaya konulan eserin bütünlüğü üzerinde büyük bir tesire sahiptir.

Arthur Schopenhauer / Hukuk, Ahlak ve Siyaset Üzerine / Say Yay. / S.103 / 2010

 

Yürürlükte olan, değişsin diye bekler dururuz; oysa hiç düşünmeyiz ki, değişim beklentimizden önce nefislerde gerçekleşmediği sürece bu bekleyiş asla bitmeyecektir. Hepimiz nefislerimizde taşıdığımızdan hoşnutsuzdur. Oysa kavrayamıyoruz ki, bu taşıdıklarımızdan çoğu zeval bulmasını istediğimiz olgulara kalım hakkı vermektedir. Olguların üstümüzdeki baskısını duyarız da nefislerimizde taşıdığımız şeylerin bu olguların devam ve sürekliliğine ne kadar katkıda bulunduğunu kavrayamayız.

Cevdet Said / Bireysel ve Toplumsal Değişimin Yasaları / İnsan Yay. / S.13 / 1998

 Karmaşık bir toplumda demokrasi, yönetimin görevlilerini değiştirmek için anayasaya uygun düzenli olanaklar sağlayan bir siyaset sistemi ve nüfusun  olabildiğince geniş kısminın, siyasal iktidar için yarışanlar arasında bir seçme yaparak önemli kararları etkilemesine izin veren bir sosyal mekanizma diye tanımlanabilir.

Lipset. S. M. / Siyasal Insan / Çev. Mete Tunçay / Teori Yay. / S.25 /1986