Akademik çalışmalara yönelik kullanılabilecek DipNot'ları araştırabilirsiniz
A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
"K" Harfi İle Başlayan Kavramlar

Belli bir insan unsurunun (nüfus) belli bir mekan içinde (coğrafya) ve belli bir zaman boyutunda (tarih) sahip olduğu kimlik ve aidiyet hissi ile ürettiği değerler dünyasına dayalı psikolojik, sosyolojik, siyasi ve ekonomik yapı taşlarından oluşan kültür, bir ülkenin sabit güç verilerini potansiyel güç verilerine bağlayan en önemli unsurdur. Bu unsur bir taraftan sabit verilerin yaşanan süreç içinde tezahür etmesini sağlarken, diğer yandan potansiyel verileri harekete geçiren temel muharrik rolü oynamaktadır. 

Ahmet DAVUTOĞLU, Stratejik Derinlik, Küre Yay. Sy. 23, 2009

 Aristotales, insanların yaratılıştan eşit olmadıklarını, kimisinin köle, kimisinin de efendi olmak için dünyaya geldiklerini söylemişti. Aristotales haklıydı ama, sonucu neden sanıyordu. Kölelik içinde doğan her insan kölelik içinde dünyaya gelir, bundna daha su götürmez bir şey olamaz. Köleler zincirler içinde her şeyi, hatta onlardan kurtulma isteğini bile yitirirler: köleliklerini sever olurlar, tıpkı Odyssesus’un o hayvanlara yaraşır yaşamlarını seven arkadaşları gibi. Kölelik doğal bir duruma gelmişse, doğaya aykırı bir köleliğin sonucudur bu. İlk köleleri köle yapan kaba güçse, onları kölelikte tutan korkaklıkları olmuştur.

J.J. Rousseau /Toplum Sözleşmesi/Türkiye İş Bankası Yay./S.7 / 2010

Kolhoz; "kollektif ekonomi" veya "kooperatif ekonomisi" manasina gelen ´kollektivnoye hozyaystvo´ kelimelerinin kısaltılmışı olup, SSCB´indeki tarım üretim kooperatiflerinin ismidir. Buralarda toprak, üretim araçları ve hayvanlar Kolhoz´un malıdır. Gelirler, ekip üyeleri arasında, emeğe ve bu emeğin niteliğine göre bölüştürülür. Her kolhozcu ailesinin evi, bahçesi, tarlası, domuz ağılı, küµesi ve sadece bir ineğin beslenmesine yarayan ahırı vardır. Kolhozdaki ekibin kolhoz yönetiminin koyduğu plana uygun olarak yaptığı tarım çalışmalarından elde ettiği ürünler kolhoz pazarlarında satılır. 

Sakin Öner / Köy Enstitüleri / Su Yay. / Sy.26-27 / 1977

Kurum, onu oluşturan insanlardan ayrı olarak yaşantısını, varlığını sürdürür. Tarafların giriştiği o karmaşık ilişkiler ağına, kurum, gene bireşimlerden ibaret olan o ilkel öğelerden fazla ve değişik bir şeyler katar. Bireysel üyelerin üzerinde yepyeni bir öğe, sadece basit bir toplamanın sonucu olmayan özerk bir bütün doğar. 

Marcep Prelot / Politika Bilimi / Varlık Yay. / S.125 / 1972

Karakter, kendi arzularımıza ve diğer insanlarla aramızdaki ilişkilere yüklediğimiz etik değerdir. Horatius bir insanın karakterinin, onun dünyayla olan bağlantılarıyla ilintili olduğunu yazar. Bu anlamda karakter, insanın içinde beslediği ancak kimse tarafından gözlemlenemeyen arzu ve duyarlılıkları ifade eden kişilik, adlı modern türevinden daha kapsayıcı bir terimdir.

Karakter, asıl olarak duygusal deneyimlerimizin uzun vadeli boyutu üzerine odaklanır. Karakter kendini, sadakat ve karşılıklı bağlılık, uzun vadeli bir hedef için çaba sarf etme yada gelecekteki bir amaç uğruna bugünkü kimi mükafatları erteleme şeklinde gösterir. Her birimiz, belirli bir anda yaşadığımız duygu karmaşasının içinden bazı duyguları seçer ve içimizde yaşatırız; yaşattığımız bu duygular karakterimizi oluşturur. Karakter, kendimizde değerli bulduğumuz ve başkalarının değer vermesini beklediğimiz kişisel özelliklerimizdi.

 

 
Richard Sennett / Karakter Aşınması / Ayrıntı Yay. / S.10-11 / 2010