Akademik çalışmalara yönelik kullanılabilecek DipNot'ları araştırabilirsiniz
A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
"L" Harfi İle Başlayan Kavramlar

Bir insan grubunun yöneticisi (lider) olmak isteyen kişiler, o grupta “iyi ahlak” diye bilinen özellikleri taşıyan kişiler olmalıdır. Liderlik için sadece iyi ahlaklı olmak yetişmez; ama bozuk ahlaklı veya bozuk şahsiyetli bir kişinin lider olması adeta imkânsızdır. Bu türlü kişilerin ahlaki davranışlar, insanları bir arada tutmaktan çok onları birbirinden ayıracak ve dağıtacak yönde etki yapar. İkiyüzlü bir kimseye hiçbir insan güvenmez; ortak sıkıntılara katlanamayarak, yarı yoldan dönen kimseler başkalarından sabır ve dayanıklılık bekleyemezler.

Erol Güngör / Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak / Ötüken / S.18 / 2000

İspanyollar “liberal” sıfatını İngiltere menşeli politikaları nitelemek amacıyla kullanmaya başlamış ve Locke’cu anayasa monarşi ve parlamenter yönetim ilkelerini savunan milletvekillerini “liberales” olarak adlandırmıştır. Bir başka görüşe göre, Adam Smith, Ulusların Zenginliği’ndeki “liberal ihracat ve ithalat sistemi” ifadesiyle liberal kavramını ilk kullanan yazar olmuştur. zamanla kullanımı yaygınlaşan kavram, yüzyılın ortalarına ve sonlarına doğru siyaset sözlüğüne iyice yerleşerek, “laissez faire laissez passer” (bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler) ifadesinin yerini almış ve düşünce özgürlüğünü, ifade hürriyetinin, basın özgürlüğünü ve serbest ticareti savunanların adlandırılmasında kullanılan etiket haline gelmiştir.

Atilla Yayla / Liberalizm / Liberte Yay. / S.15 / 1998

 Klasik Liberalizm

Karakter, kendi arzularımıza ve diğer insanlarla aramızdaki ilişkilere yüklediğimiz etik değerdir. Horatius bir insanın karakterinin, onun dünyayla olan bağlantılarıyla ilintili olduğunu yazar. Bu anlamda karakter, insanın içinde beslediği ancak kimse tarafından gözlemlenemeyen arzu ve duyarlılıkları ifade eden kişilik, adlı modern türevinden daha kapsayıcı bir terimdir.

 

Atilla Yayla / Liberalizm / Liberte Yay. / S.28 / 1998