Akademik çalışmalara yönelik kullanılabilecek DipNot'ları araştırabilirsiniz
A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
"P" Harfi İle Başlayan Kavramlar

Politik iletişimci Doris Graber var olan politik dilin sahip olduğu işlevleri beş ana başlık altında incelemiştir. Graber’e göre politik dil; (1) enformasyonu açık hale getirerek, çağrışımlar yoluyla hatırlatarak, sonuçlar çıkarılmasına katkıda bulunarak, sembolik anlamlar yaratarak enformasyonu yayma, (2) enformasyon yayılımını kontrol ederek, olup biteni aydınlatarak gündem oluşturma, (3) gerçekliği tasarlayarak, tanımları kontrol ederek, kişiler arası ilişkileri yeniden tanımlayarak yorumlama ve bağantılandırma, (4) biçimsel ve biçimsel olmayan canlandırmalarla geçmiş ve geleceği göz önünde tutma, (5) doğrudan işaret ederek, ortam yaratarak, kelime ve sembollerin gücünden yararlanarak eylemi teşvik etme işlevlerine sahiptir (Graberç 1981:198).

Eser Köker/ Politikanın İletişimi İletişimin Politikası/ İmge Kitabevi /S.91 / 2007

Politika hatip, önerilen bir eylem yolunun uygunluğunu, adli hatip, bir eylemin haklılığını, tören hatibi ise bir eylemi gerçekleştirenin onurlu olduğunu kanıtlamaya çalışarak konuşmasını tasarlar. Politik hatibin eylemler önerirken, kendisini dinleyenleri o eyleme davet ederken; mutluluk, iyilik ve onları dikkate alan yönetim biçimleri üzerine konuşurken, mutluluğun, iyiliğin yönetim biçimlerinin öğelerinin tümünü bilmek ve onları anlaşılır biçimde dinleyiciye sunmak zorunda olduğunu savunan Aristotales, politik konuşmanın toplumsal deneyim ve bilgi üzerine örneklerle bezenmesi gerektiğini anlatır ve politik konuşmada biçim üzerine durur.

Eser Köker /Politikanın İletişimi İletişimin Politikası /İmge Kitabevi/S.88-89/ 2007

Oysa politikada edinilen prestijle kimlik arasında tam bir bütünleşme vardır. Hürmet, tüm dünyevilikler bir kenera itildikten sonra geride kalan “ben” e yöneltilir. Bir meslek olarak politikayı seçenlerin bir türlü bu dünyadan kopamamaları, emekli olamamaları, kendilerini ancak politik dünyanın ilişkileri içinde hissedebilmeleri, yakalayabilmeleri nedeniyledir. Politikanın zengin hayat pratiğinden, sıradan insanların “hayat için gerçek sonuçlar doğurmayacak ilişkileri”ne dönmek yaşamamak, yok olmaktır. “Bir geyik muhabbetine dönüşmüş” zaman, ölümü bekleme süresinin dolgu malzemesidir sadece.

M. Naci BOSTANCI / Siyasetin Arka Yüzü / Alternatif Yay. / S.147 / 2002

Politika kişiyi heyecanlandırır, motive eder, hayatını canlı ve renkli kılar. Politika marifetiyle “kışkırtıcı bir şekilde” tanımadığımız insanlardan dostlarımız ve hasımlarımız olur. Üstelik politikanın çok katı dünyası içinde bu dostlukları ve hasımlıkları çeşitli şiddet derecelerinde yaşarız. İlişkili olduğumuzu herkes bu iki uç arasında bir yerlerde bulunur. 

M. Naci BOSTANCI / Siyasetin Arka Yüzü / Alternatif Yay. / S.145 / 2002

Basit bir kişi için, politika, her şeyden önce siyasal yaşam, iktidar çevresindeki uğraşı demektir; yani fenomenin, olayın ta kendisidir. Bilginlerin dilinde ise, politika, bu olayın, bu fenomenin tanınması, bilinmesidir. 

Marcel Prelot / Politika Bilimi / Varlık Yay. / S.13 / 1972