Akademik çalışmalara yönelik kullanılabilecek DipNot'ları araştırabilirsiniz
A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
"V" Harfi İle Başlayan Kavramlar

Vücut, ruha dayanmış bir köprü veya aşka götüren yol olmadıktan sonra varlığımıza sarılmış bir musibettir. Onun ilahi harekete sadece vasıta olduğu anlaşılmadıktan sonra darlık ve tatminsizlik kaynağı olduğunu bile bile güneşe bile doyamadan azap içinde yaşamaya mahkûmuz.

Nurettin Topçu / Büyük Fetih / Dergah Yay. / S.33 / 2010

Nietzsche, "Yasalar güçlülerin, ahlak ise zayıfların silahıdır", derken bir bakıma vicdanın da "iktidar mücadelesinde" nerede durduğunu anlatır. Elbette herkesi kuşatan ve bu yüzden alabildiğine soyut bir "vicdan" tasavvuru da vardır; ama bu, her bir fiil için safların yerine göre farklı yorumlanır. Yine de bütün bunların ötesinde vicdanın tam da kendisi olarak algılandığı yer neresi denilecekse, orası tabi olanların, ezilenlerin, "ötekilerin" yeridir.

M.Naci Bostancı / Siyasetin Arka Yüzü / Alternatif Yay. / S.36 / 2002