Akademik çalışmalara yönelik kullanılabilecek DipNot'ları araştırabilirsiniz
A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
DipNOT

Simmel yabancıyı “bügün gelip, yarın kalan kişi” olarak tanımlamıştı. Turist bugün gelip yarın giden kişiyse eğer, yabancı da bugün gelip yarın gidemeyen, geri dönme imkanı olmayan kişidir. Bu tanımdan yola çıkarak, arabeskin şehirdeki yabancı olana seslendiği söylenebilir. Şehre gelip köye dönme imkanı olmayan, ne şehirli olanın müziğidir arabesk.

Nurdan Gürbilek / Vitrinde Yaşamak / Metis Yay. / S.33 / 2009

Meşruluk buhranı, bir değişim buhranıdır; dolaysıyle, kkleri modern toplumun degişim karakterinde aranmalıdır. Yeni bir sosyal yapıya geçiş sırasında eğer (1) başlıca tutucu kurumların statüsü yapısal değişme evresinde tehdit edilirse; (2) toplumdaki bütün belli başlı gruplar değişme devresınde yada hiç değilse siyasal talepler ileri sürmeye başladıkları zaman, siyaset sistemine dahil olmak için bir yol bulamazlarsa, meşruluk buhranları ortaya çıkar. Yeni bir sosyal yapi kurulduktan sonra, yeni sistem başlıca grupların umutlarını, yeni temeller üzerinde meşruluğun yerleşmesine kadar, etkililikle besleyemezse yeni bir buhran başgösterebilir. 

lipset. S. M. / Siyasal Insan / Çev. Mete Tunçay / Teori Yay. / S.60 / 1986

 Yukarı sınıfın siyasal değer ve davranışları milli gelirle ilgilidir. Bir ülke ne kadar yoksul ve aşağı sınıfların mutak hayat standartları ne kadar düşükse, yukarı tabakadakilerin aşağıdakileri bayağı, içten aşağılık, insan toplumunun dışında bir alt-sınif saymak için duydukları baskı da o kadar büyük olur. Tepedekilerle en alttakilerin yaşama stilleri arasındaki keskin fark, bunu psikojik olarak zorunlu kılar.

Lipset. S. M. / Siyasal Insan / Çev. Mete Tunçay / Teori Yay. / S.48 / 1986

 Ekonomik gelişme, daha çok gelir, daha büyük ekonomik güvenlik ve yaygın yüksek eğitim sağlayarak, alt tabakadakilerin daha uzağa bakmalarına, daha karmaısık ve tedricilik taraflısı görüşler edinmelerine olanak vermekte, sınıf mücadelesinin şeklini geniş ölçüde saptar.

Lipset. S. M. / Siyasal Insan / Çev. Mete Tunçay / Teori Yay. / S.43 / 1986

 Bir partinin büyük bir tabakadan taraftarı olmaması, uzlaşmak için büyük bir sebepten yoksun olması demektir. Yine bir partinin, sembolik olarak bir çok grupla ilgilendiğini göstermesi için, -bu gruplardan bazıları o partiyi pek tutmasa bile- farkli köklerden gelen önderleri bulunması da çok önemlidir.

Lipset. S. M. / Siyasal Insan / Çev. Mete Tunçay / Teori Yay. / S.11/1986

 Karmaşık bir toplumda demokrasi, yönetimin görevlilerini değiştirmek için anayasaya uygun düzenli olanaklar sağlayan bir siyaset sistemi ve nüfusun  olabildiğince geniş kısminın, siyasal iktidar için yarışanlar arasında bir seçme yaparak önemli kararları etkilemesine izin veren bir sosyal mekanizma diye tanımlanabilir.

Lipset. S. M. / Siyasal Insan / Çev. Mete Tunçay / Teori Yay. / S.25 /1986
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13