Akademik çalışmalara yönelik kullanılabilecek satır aralarını araştırabilirsiniz
A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
SATIR ARASI
Doğarken güçsüz, büyüyünce de korkunç olan bir canavar gibidir memnuniyetsizlik. Yörüngesini belli etmez. İlk önceleri insanı yerine sabit kılsa da şiddeti arttıkça sahibi tarafından dahi kontrol edilemez. Memnuniyetsizlik ilgisiz alakadarlığı taşır içinde. Canı sıkkındır. Canları da kendisi gibi sıkandır. Bir defa keyfini tadarsa önü alınmaz bir fırtına gibi esip kavurur yoluna çıkanları.
Hareketsizlik, insanın tabiatına aykırı durması. Bir isyan gibi. Özüne, varlığına engel olma çabası. Fakat bunu bile yaparken bir şey yapamamak. Varlığının zıddını ararken dahi yeni haline yabancı kalmak. Hiçbir şey olamamak. Varla yok arası, sıratın önü ya da berisi; kendinden sıyrılıp başka bir şekle girememek. Hareketsizlik esasında iradenin iflası. Esaret; bilmemenin bilgiçliğine tutsaklık.
Çığlık, en dipten en yukarılara sesleniş. Eldekini avuçtakini tüketme. Son bir çırpınış. Titreme ve kendine gelme eylemi. Ya ölüm ya hayat. Aradakilerin hepsini tek hamlede silme. Kaybedecek hiçbir şeyi kalmamak. Medet, temenni; elim bir halden kurtulmanın son ümidi. Çığlık, yalvarış, niyaz, tefekkür; son bir isyan girişimi. Affet diyen müşfik bir haykırış. Tükeniş ve diriliş.
Rutinleşme günümüz uzman bireyinin karşı karşıya kaldığı oldukça sıkıcı bir durumdur. Belli bir sistemde, belli bir zaman dilimi içinde, sürekli aynı davranışı ortaya koyarak çalışma hayatına devam eden birey belli bir süre sonra mekanik bir yapıdan farksız hale gelecektir. Bir fabrikada bütün mesaisi boyunca bir iki teknik yapıya kontrol veren bir işçinin aklını kullanma ihtiyacı ortadan kalkacak
Bireyin insanca yaşama kavuşabilmesinin en önemli adımıdır uzmanlaşma. Uzmanlaşma dar bir tanım çerçevesi içinde sadece bireyin belli bir teknik konuda veya olaylarda kesin beceriler ve düşünceler ile donatılmış olması değildir. Uzmanlaşma, ayrıca daha geniş anlamında, bireyi nitelikli hale getirme, erdemlerine kavuşturma, değerli kılma durumudur.
Kendini bilmek insanın çevresine yönelik eylemlerinde uyacağı kurallar bütünü. Kendini bilmek bir yandan da başkalarını bilmek. Bilinen başkaları ile kendisi arasında hiyerarşik mevki inşa etmek. İnsan kendini ancak dünyayı bildiği kadar bilmekte. Bilinen bu dünya her an bilme eylemiyle genişlemekte. Kendini bil ifadesi aslında orda kal, buranın bilgisine sahip olma arzusunda olma mesajı.
Yalnızlık bir mum ışığı. Zayıf, cılız. Kendinden soğuk. Karanlığın içinde bir nokta. Zeminine düşmez ışığı. YalnIzlik, eriyen mum kadar hacimli. Yalnızlıktan çıkmanın çözümü yanmak; ışık saçmak. Kendi ayaklarına olmasa da baskalarının dünyasına ışık saçmak. Tükenen mumun gölgesinden bir adım ötesine geçerek kalabalıklara dahil olmak. Yalnızlık bir mum kadar ömürlü, bir mum kadar önemli.
Renkleri sırtında taşımak eğlenceli gibi. Kanat çırpmalarında her yeri yeniden boyar gibi... Kelebekler renklerin sadece tazeliğini değil, sorumluluklarını da taşımaktalar. Sorumluluk ise ïrlenmemek; solmamak ve belki de ansızın ölmemek. Bir kelebek ansızın ölmez. Renklerini toz yapar ve serpiştirir doğaya...Ve bizler... Bizler o renkler ile koklarız güzellikleri...
1 2 3 4 5 6 7 8