Akademik çalışmalara yönelik kullanılabilecek satır aralarını araştırabilirsiniz
A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
"B" Harfi İle Başlayan Kavramlar
Bir yanıma sıkışmış çocukluğum
Karyola altına bayramlık ayakkabılarını saklar
Çekmecelerde mendilini arar
Fotoğraflarda maziyi yaşar.

Hiç bir şeye inanmamak, insanın insanlığından vaz geçmesi ve hayatını ona dayatılmış dünyevi kalıplar içinde bilinçsiz ama akıl ile tastiklenmiş şuursuz etkinlikler içinde olmasıdır. İnsan her daim ümitvar olmalı. Bizi kuşatan bunalımlarımız zihnimizde tasarladığımız amaçlarımızın açmazlarında ve somut olana dair beslediğimiz şehvetlerimizde yer almakta.

 

İnançlarımız samimi olmalı ve hayatın anlamını kuşatabilecek kadar engin bir nitelikte olmalı. Zira insanın zaman içinde ‘an’a sıkışması neticesinde tüm sinir hastalıkları ile psikolojik sorunlar ortaya çıkmakta. Böylece insan, zaman mengenesi içinde beynini ezip, ruhunun suyunu çıkarmakta ve kalp ile akıl arasında ahnegi sağlayan ‘basiret’li olma zemininden kopmaktadır. Bu nedenle de insan, ezel ile ebet arasında kendine bir mekan ilişkisi kuramadığından, inançsızlığa, berduş bir özgürlüğe, hiçliği arayan maddi var’lara yönelmekte. İnsanı kuşatan bu maddi felaketten kurtuluşu yine insanın mana ile kuracağı her türlü iletişim etkinliklerinde yer almaktadır.

Bencillik, bir içe kapanış. Çiçeğin tomurcuk halinden yapraklarını açmasına zıt bir hal. Açılan yapraklarını kendi üstüne doğru kapaması, kendi kendine gölge yapması hali. Bencillik, benlikte yer edinmeye başladığında insanın neşesi kaçar, aklı daralır. Düşüncenin ve paylaşmanın yerini, kalıplarda yaşamak ve eline geçirdiğini diğerlerinden sakınmak alır. Zihin an be an güçsüzleşir; aklı üretmeyi değil, var olanı kendiyle birlikte kendinde tüketmeye yönelir. Duygularda körelme başlar. Çevresindekiler ile hayatı paylaşma ve yaşamaya dair ortak duygular su gibi çekilir, yerine çöl gibi haşinliği ve cansızlığı bırakır. Zihinle birlikte bu körelmede beden de acizleşir. Bireyi haşin bir saldırganlık kaplar. Asabiyet tüm zihni yetkileri elinde toplar, bireyi kontrol eder. Fütüvvet ile kurulamayan sosyal ilişkilerin yerine yakıp yıkmaya dayanan yok etme arzusu yerleşir. Birey canavar gibi saldırır çevresine. Gülmez. Güldüğünde yüzünü korkunç bir hal alır. Bencillik... Maneviyat fakirliği, edevat zenginliği.