Akademik çalışmalara yönelik kullanılabilecek satır aralarını araştırabilirsiniz
A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
"E" Harfi İle Başlayan Kavramlar

Gençlik döneminin bölümleri vardır. Bunlardan ilki "ergenlik dönemi" diye tanımlanır. Ergenlik dönemi bireyin bir kapıdan çıkıp başka bir ortama girmesi gibidir. Bu ortam değişikliği fiziken, ruhen ve aklen etkilerini gence hissettirir. Bu dönemin gelişim sürecindeki etkilerini anlamak genç ile sağlıklı iletişim kurmak anlamına gelir. Bu dönemi ifade eden kelimelere baktığımızda a) Baliğ: Ulaşmak anlamındadır. Yani çocukluk döneminden ergenlik dönemine ulaşmayı ifade eder. Bu dönemde genç bireyde sorumluluk alma başlar. Çocukluktan kalma acziyetlerinden kurtulur ve birden kendini dünyanın merkezine koyarak çevresindekilere, özellikle büyüklerine yukarıdan bakmaya başlar, b) Halim: Bu kavram ile gencin "his, heyecan ve akıl" unsurlarının  beslenerek gelişmesi ifade edilir. Şehevi çalkantılar yaşayan genç bunların neticesinden iç buhranlara düşer. Yeni arayışlarda olur. İç ve dış alem ile çatışma ve bir irade mücadelesine girişir.

Başkalarıyla etkili iletişim kurmanın yolu, iletişimin konusunu kendi hayatımızda ?yaşamak?. Konuşacaklarımızı yaşamamız kaynağın, yani bizim güvenirliğimizi artırmakta. Kaynağın güvenirliği arttıkça mesajın etki alanı genişlemekte. Yaşadıkça kendi gerçekliğimizi meşru kılmaktayız. Yaşamak, en etkili iletişim dili.