Akademik çalışmalara yönelik kullanılabilecek satır aralarını araştırabilirsiniz
A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
"I" Harfi İle Başlayan Kavramlar

Izdırap bir dayatma, hatta bir kuşatma; dışımızdaki dünyanın duygularımızdan içeriye sızarak bizi yoksunluk zehriyle ufak ufak hayattan koparması. Sevdiklerimizden mahrum kalma, isteklerimize karşılık bulamama… Gülmek istemenin ağlamaya, sevmek istemenin nefrete, sahip olmayı istemenin de elde edememiş olmaya dönüşmesi.

İhtiyaçlarımızı giderememe halidir ızdıraplarımız. Bazen bedenen bazen ise ruhen. Bedenin ızdırabı, meta dünyasının taciri olmamama. Ruhun ise ızdırabı yanmaktır; ait olduğuna isyandır bu yanma hali. Aklın kendini sorgulayıp günahlarını bilmesidir. Beden ölümün bilincinde olup dünyada her şeye sahip olma eğiliminde; kısa ömrünü gün etme telaşı içinde. Ruh ise ölümü inkâr ile karşılaşacağı ebediyetten daha dünyada diriyken yeryüzünü cehenneme çevirerek yanma arayışında. Böylece ahrete vardığında günahlarının cezasını dünyada çekmiş olma hevesiyle cenneti ummakta.

Izdırap madde ile mananın birbirine yabancılaşması… Izdırap şehvet ile isyanın akıl ve kalbi felce uğratması. Izdırap duyguların maddi olana şehvet ile bağlanması; insanın yeryüzü halifeliğinden yeryüzü tanrılığına geçme beklentisi. Izdırap sahip olamadıklarımızın ruhumuz üzerindeki tahakkümü; bizi manadan uzaklaştıran, maddenin cehenneminde başköşeye yerleştiren tutkularımız.