Akademik çalışmalara yönelik kullanılabilecek satır aralarını araştırabilirsiniz
A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
"S" Harfi İle Başlayan Kavramlar
 Hakikat seslenir;
           - Cana kıyma!
Suret böbürlenir;
           - Ruhuma dokunma!

Diderot ve Tolstoy´a göre sanat, ´Fazileti sevimli, rezaleti iğrenç´ göstermeli. Bizim sanatçılarımız da soyuna dursun... Sanat ideolojilerin ağına düşünce en mühim ve kıymetli vasfı olan samimiyetini kaybetti. Ahlaki hayat esasında sosyal nizamdır. Ahlaki hayatı rencide edecek her türlü sanatsal etkinlik toplumsal şiddeti beraberinde getirmekte. Ahlaki bir zafiyeti eserine yerleştirerek sözde sanat diye topluma sunan akıl, diğerlerini de bu iğrençliğe ortak etme hevesinde.

 Müteyemmen sevgili
Hüsnün ile hasene eyle.
Gül ki aşiyanlardan neşe duyulsun
 Gül ki gecelerden salah doğsun
Sabâberaber misali bakışların sabahattır.
Ürpertir, titretir yine de saadettir.
Uyuyorsan dinle, halim münzevidir.

 

      

Sivil itaatsizlik bir bakıma toplumun, grupların veya bireylerin üst bir otoriteye direnmesi. Direnç göstermesi. Daha ulvi bir anlayışla, demokrasinin olmazsa olmazı. Gerekliliği. Sivil itaatsizlik, bireye sunulmuş bir tepki verme imkanı. Bir fikre, uygulamaya, baskıya veya dayatmaya karşı direnç gösterme. "Ben senin gibi düşünmüyorum" imasını zahiri bir yolla gösterme şekli...

Sivil itaatsizlik karşısında karşıdakiler bazı geri adımlar atar. Otorite, uygulamasından bir yere kadar vazgeçer. Ya da uygulamayı zamana yayar. Bazen de ikna etmenin yollarını açar. Pazarlıklar, karşılıklı demokratik görüşmeler... Neticede sivil itaatsizlik ile elde edilen başarılar, yine belli bir grubun fikrini veya yaşam tarzını, bu defa böyle bir sivil itaatsizliğe girişmemişlere yönelik üste çıkarmasına yol açar..

 

Her bir sivil itaatsizlik eyleminde yeni sivil itaatsizler grubu ortaya çıkar...

Ateşi su söndürmekte. Bizi bir ateş yakarsa alevlere aynı karşılıkla yaklaşmayız. Ateşe, fikre, kurala, uygulamaya direnç göstermek demek, onu söndürecek bir yöntem geliştirmek demek. Heyecanla, şiddetle, nefretle, anlık tepkilerle itaatsizlik sergilemek ateşe kibrit çakmak.

Dünya meselelerine karşı duyarlı, uyanık olmak ve bunun bilgisiyle çevremizdekileri küçümsemek bir bakıma nefsimizi beslemek. Sivil itaatsizliğin özünde yer alan direnç unsuruna insani erdemler yüklemek, sivil itaatsizliği makamından alıp "etkin sivil" makamına taşımak. Dünyevi bir uygulamaya yine dünyevi bir cevap vermenin ateşe üflemekten farkı kalmamakta.

More text goes here.

Sorunları konuşmak bir bakıma doğru iş yapmanın başlangıcı. Bir işe başlamadan evvel neyin düzenleneceğine dair zihin yormak fayda vermekte. Fakat sürekli sorunların konuşulması ve akabinde bir harekete geçilmemesi en ziyanı. İsraf. Müsrif etmek aklı, düşünceyi ve kabiliyeti. Tembellik etmenin başka şekli. Sadece konuşmak. Kolayına kaçmak. 

Sabır nimettir, ana sütü gibi aktır. İnsan hayatını güzelleştirmede, onu doğru istikamete yerleştirmede, hayatı helal çizgisinde muhafaza etmede sabır hayatın dümenidir. Sabır tohum gibidir. Her ne yapmak istiyorsak onu çimlenmesi icin ekmek, sulamak ve yeşertip büyütmek için sabra ihtiyacımız bulunmakta. Sabır bir şeyin olmasının tam da vaktinde olması demek. Ne bir dakika erken, ne bir dakika sonra; tam vaktinde. Böylece insan sabır ile ne aceleci olmakta ne de tembelliğe düşmekte. Sabır, tüm hareketlerimizin dengesi mahiyetinde. Bizi dengede tutmakta, şirazeyi ayaramakta.

 

Sabır içimizde bir dirençtir. Bu öyle bir dirençtir ki sürekli olarak enerji dolu olmalıdır. Sabrın enerjisi bir defa tükendiğinde, insanı dengeden çıkarmakta. Sürekli dengede kalmak ve sabrı hayatımızın şakulu haline yerleştirmek için sabrı beslemek gerek. Sabır sürekli var oluş hali ile beslenmekte. Var oluş yani, insanın cihadı. Bir kaynaktan akmaya başlayan ömrümüzü yine o kaynağa doğru akıtması. Bu haliyle sabrın beslenmesi insanın yeryüzüzünde insanlık serüvenini durmadan takip etmesi. Cihad, yani sabrı sürekli üretmek, insanın her gününü bir başlangıç ve bir son olarak yaşaması.

Slogan; aklın muhakeme gücünü yoke den ve düşüncenin enerjisini tüketip, insan insan davranışını anlık reflekslere bırakan unsur. Zihnin “merak etme” işlevini ve hevesini kırarak, neyi, niçini, nasılı ve nedeni bir köşeye atmakta. İnsan bir davranışa slogan aracılığıyla karar verdiğinde davranışın sonuçlarındaki tüm insani içerikleri umursamamakta. Slogan bu manada tek taraflı, yani, kişisel veya ait olunan yapının kazanımlarını herşeyden üstün tutma iştahını bireyde oluşturmakta. 

İnsan kendi benliğini tanıdıkça saygı duygusu gelişmekte. Benliğin karanlık dehlizlerinde çıkılan her bir keşif macerası kendi varlığından başlayarak çevresine doğru her şeyi anlamlandırmasına vesile olmakta. Böylece karanlık dehlizler aydınlanmakta. Kendini iyi tanıyanların vicdanları muhkem yapıya dönüşmekte. Başkalarına saygı gösterenler insan tabiatını iyi bilenlerdendir.