Mesleki Rehberlik


 

 

PROJE HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 

 Projenin uygulanması ve amaçları

 Projede uygulanacak kariyer branşları

 Projede nasıl yer alırım?

 

         Projede Uygulanacak Etkinlikler

             1- Proje Katılım Formu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı

Projenin uygulanması ve amaçları

 

Bir yüksek öğrenim programında yer alan üniversite öğrencileri için, kendilerine gerekli olan mesleki rehberliğe yönelik gereksinimleri öğrencilerle paylaşmaya  yönelik olan bu proje, öğrencilerimizin eğitim süreçlerini bilinçli ve verimli geçirmelerine katkı sunmayı amaç edinmektedir. Projeye dahil olan öğrenciler her hangi bir ücret veya ödenek ödemeyecektir. Proje gönüllülük esasına göre hazırlanmıştır ve gönüllülük çerçevesinde, gönüllü katılımı esas almaktadır.

Proje uzaktan destekli ve internet üzerinden yürütülecek etkinlikler ile devam ettirilecektir. Projede sunulan gruplarda yer alan öğrenciler için yerel nitelikli etkinlik önerileri sunulacaktır. Öğrencilerimizin yerel düzeydeki bu önerilere mesleki anlamda gelişimleri için katılımları beklenmektedir.

Bu maksatla, akademisyenler ile bir araya gelme, meslek örgüt ve kurumlarıyla tanışma, ilgili iş yerleriyle mesleki bilgi ve deneyim için tanışma hareketlilikleri oluşturulacaktır.

 

Proje ile;

 

• Öğrencilerin bilgi, birikim, kimlik ve mesleki donanımlarının gelişimine

 katkıda bulunmak,

• Üniversite hayatlarını daha etkili değerlendirme, branşlarında farklı ve

gelişmiş öğrenci olma,

 

ve ayrıca

 

• Meslek Bilinci Oluşturma ve Geleceğe Hazırlama

• Kariyer Planlaması Yapma ve Kendini Hazırlama

• Etkili Ders Çalışma, Zamanı Doğru ve Etkili Yönetebilme Alışkanlıkları

• Meslek Ahlakına Sahip Olma,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı

Projede Nasıl Yer Alırım?

 

                  ·         Projede Üniversite öğrencileri yer almaktadır.

                  ·         Projeye her il ve üniversiteden katılım yapılabilir.

·         Hazırlık sınıfı hariç her sınıftan başvuru yapılabilir.

·         Projeye katılım için herhangi bir ücret ödemesi yapılmamaktadır.

·         Projeye katılım için doldurulması istenen Başvuru Belgesinin doldurulup, on-line olarak gönderilmesi gerekmektedir.

 

PROJEDE KALMA/DEVAM ETME

 

·      Projeye dahil olan her bir öğrenci, ilan edilecek olan Proje Çizelgesindeki ilgili çalışmaları (anket vs.) ilgili tarihler süresi içinde doldurmak durumundadır.

                  ·      Proje öğrencilerine, proje tarafından önerilen etkinlik ve çalışmalar,                                    öğrenciler tarafından yerine getirilmelidir.