Tez-Makale

Bu kısımda Makale, Yüksek lisans ve Doktora olmak üzere üç alt başlıkta aşağıdaki alanlar doğrultusunda kaynak eklemesi yapılmaktadır.

 

1 - GENÇLİK VE AHLAK-DEĞERLER

2- GENÇLİK VE DİNİ İNANÇ, TUTUM

3- GENÇLİK TOPLUMSAL ROL-CİNSİYET

4- GENÇLİK VE EĞİTİM

5- GENÇLİK AİLE VE KUŞAKLAR ARASI ÇATIŞMALAR

6- GENÇLİK VE MEDYA-İNTERNET

7- GENÇLİK VE SİYASET

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

GENÇLİK VE AHLAK-DEĞERLER

Makaleler

1

Genç Kızların Terbiye Meselesi / Necmettin S. Sadak / İçtimiyat Mecmuası -1- / S.15-16 / 1917

2

Gençlerin Ahlaki ve İçtimai Teşekkülleri Meselesi / Celal Sadreddin / Terbiye -2- / S. 138-153 / 1927

3

Yeni Nesil ve Ahlak / Nesil Buharalı / Y.Bozkurt -4- / S. 24-27 / 1928

4

Gençlerin Ahlak ve Bilgi Seviyesi / Cemil S. Ongun / Varlık -200- / S.170-172 /1941

5

Gençlikte Ahlak Buhranı / Süleyman Kazmaz / Kök -1- /S.5-9 / 1943

6

Kültür Değerlerimiz ve Gençliğimiz / Saim Sakaoğlu / Milli Kültür Ö.S. /S.40-41 / 1985

7

Yeni Nesillere Hangi Değerler Verilmeli? / Süleyman H. Nolay /Türkiye Dergisi -51-/1993

8

Gençlerin Değer Algısı "Ben" mi "Biz" mi? / Aktaş Dilşad / Diyanet -188- / S.20-21 / 2006

  

 

GENÇLİK VE AHLAK-DEĞERLER

Yüksek Lisans Tezleri

1

Üniversite Öğrencilerinin Dünya Görüşlerinin Bir Grup Üniversiteli Öğrenci Üzerinde İncelenmesi / Füsun Hepdinç / Hacettepe Ün. / 1991

2

Üniversite Öğrencilerinde Ereksel ve Araçsal Değerler / Arzu Taşdelen / Dokuz Eylül Ün. / 1998

3

Orta Öğrenim Gençliğinin Demokrasi Düşünceleri / Tuncay Dursun / Ankara Ün. / 2007

4

Lise Gençliği Değerleri / Lütfi Küçük / Selçuk Ün. / 2009                                                    

 

 

 

GENÇLİK VE AHLAK-DEĞERLER

Doktora  Tezleri

1

Değer Yargıları Yönünden Ana-baba Ergen Çatışması / Gülter Oskay / Hacettepe Ün. / 1981

2

Düşünme Stilleri ve Etik Algı Arasındaki İlişki / İbrahim S. Mert / Hacettepe Ün. / 2003

 


  

 

GENÇLİK VE DİNİ İNANÇ, TUTUM

Makaleler

1

Cihad-ı Ekber: Genç Müslümanlık / Sabit Halim / Sebilürreşad, 280 / S.30306 / 1923

2

Gençlerin Ruhi Kudretini Artırmak / Emin Mim / Hayat Mecmuası, C.2,S.44 / 1927

3

İnançlı Gençlik / Erol Yılmaz / Varlık, 44 / 10 / 1937

4

Çocukluk ve Gençlik Çağlarının Dini Gelişimi / H.R. Öymen / Eğitim Hareketleri, 88 / S.1-7 / 1962

5

Gençlik ve Din İhtiyacı / Hayati Hökelekli / Milli Kültür, 50 / S.87-89 / 1985

6

Mevlana´dan İslam Gençliğine / Tahir Büyükkörükçü / İslam, 21 /S.30-31 / 1985

7

Ergenlik Döneminde Dini Şüpheler / Hayati Hökelekli / MEGSB Din Öğretimi, 14 / S.73-83 / 1988

8

Hz. Peygamberin Çocuk ve Gençlere Yaklaşımı / Hayati Hökelekli / TDV yay. /S.47-57 / 1995

9

Kur´an-ı Gençlerimize Nasıl Anlatalım? / Ahmet N. Serinsu / Gençlik Dönemi ve Eğitimi Kitabından /S.311-335 / 2000

10

Sevgi ve Korku Motiflerinin Gençlerin Dini Mesajları Algılamadaki Rolü / Ahmet Albayrak / Gençlik Dönemi ve Eğitimi Kitabından /S.277-308 / 2000

11

Kur´an-ı Kerim´de  Gençlik / Şerafeddin Kalay / Eğitim Yazıları, 4/14 / S.161-174 /2002

12

Türk Çocuklarının Misyonerliğe Bakışı / A.Faruk Kılıç / Değerler Eğ.Dergisi, 12/S. 83-108 / 2006

13

Gençlik Döneminde Kimlik Gelişimi ve Din / Naci Kula / Diyanet, 233 / S.9-16 / 2010

? 

 

GENÇLİK VE DİNİ İNANÇ, TUTUM

Yüksek Lisans Tezleri

1

14-18 Yaş Lise Gençlerinde Kader / Selim Özarslan / Ankara Ün. / 1994

2

Ergenlik Döneminde Dini Tereddüt ve Şüpheler / Abdülkerim bahadır / Uludağ Ün. /1994

3

Ergenlerde Allah ve Din İnancı / Ekrem Özbay / Marmara Ün. / 1995

4

Çevre Değişmesi İle Dini Hayat Arasındaki İlişkiler / Hasan Basri Arıcı / İStanbul Ün. / 1995

5

Ahiret İnancının Orta Öğretim gençliğinin Davranışlarına Etkisi / Seyfi Ünlü / Marmara Ün. / 1996

6

Hz. Peygamber (SAV) Döneminde Gençlik / Seyfullah Kara / Ankara Ün. 1996

7

Ergenlik Dönemi Dini Gelişiminde Dua / Fahri Güzel / Atatürk Ün. / 2001

8

Ergenlik Döneminde Dua / İsa Özel / 19 Mayıs Ün. / 2003

9

Kenar Semt Gençliğinde Suç ve Din / Mesut Yıldız / Sütçü İmam Ün. /2010

  

 

GENÇLİK VE DİNİ İNANÇ, TUTUM

Doktora  Tezleri

1

Genç Nüfusta Toplumsal Bütünleşmeye Dini hayat / Faruk Sinanoğlu / Atatürk Ün. / 2002

2

Gençlerde Dini Kalıp Yargılar / Asım Yapıcı / Erciyes Ün. / 2002

3

Ergenlikte Benlik Gelişimi ve Din İlişkisi / Bozkurt Koç / Atatürk Ün. / 2003

 

 

 


 

 

 

GENÇLİK TOPLUMSAL ROL-CİNSİYET

Makaleler

1

Cinsiyet Rollerinin Sosyalleşmesi ve Aile Dinamiği / Çiğdem Kağıtçıbaşı / Boğaziçi Ün. Sos.Bil.Derg. /S.35-48 / 1976

2

Gençlerin Cinsel Eğitimi / Aydın Ankay / Çağdaş Eğitim, 16 / S.19-20 / 1991

3

Cinsiyet Rollerinin  Kazanılmasında Gelişimsel Dönemler / Nermin Hanecioğlu / Katarsis, 2 / S.19-21 / 2000

4

Üstü Örtülü Bir Sorun Alanı: Gençlik ve Cinsellik / Ali Esgin / Popüler Bilim,83 /S.25-33 / 2000

 

 

GENÇLİK TOPLUMSAL ROL-CİNSİYET

Yüksek Lisans Tezleri

1

Gençliğin Problemleri Konusu Altında Gençliğin Cinsel Sorunları / Mahmut Gençer / Fırat ün. / 2003

2

Zihinsel Engelli Ergenlerin Cinsel Eğitim Gereksinimleri Hakkında Anne, Baba ve Eğitimci Görüşlerinin Değerlendirilmesi / Gülten Mermez / Anadolu Ün. / 1993

3

Türk Toplumunda Feminizm  / Sevin Ünlü / Gazi Ün. / 2000

4

Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet Rolleri ve Ego Durumları Arasındaki İlişkisi / Gülseren Aşılı / Selçuk Ün. / 2001

5

Ergende Stresle Başaçıkma Tarzları İle Cinsiyet ve Cinsiyet Rolleri Arasındaki İlişki / Ayşe Sinem Aydın / Marmara Ün. / 2003

6

Ergenlerde Toplumsal Cinsiyetin Kazandırılması: Aile, Okul ve Arkadaş Etkisi / F.Pınar İ. Demirhan / Hacettepe Ün. / 2006

7

Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Gençlerin Şiddet Davranışları / Uçansu Zeynep Demirkan / Muğla Ün. / 2009

 

 

 

GENÇLİK TOPLUMSAL ROL-CİNSİYET

Doktora  Tezleri

1

Genç Yetişkinlikte Kişilerarası İlişkilerin Cinsiyet, Cinsiyet Rolleri ve Yalnızlık Algısı Açısından İncelenmesi / Seval İmamoğlu / Marmara Ün. / 2008

?

 


 

 

GENÇLİK VE EĞİTİM

Makaleler

1

Mekteplerden Mefkureli gençler Nasıl Yetişir? / Mehmet Emin Erişgil / Milli Mecmua, C.1,S.8 / 1924

2

Gençliğin Eğitimi / Öner Ömer / Karacadağ, 110 / S.11 / 1948

3

Gençliğin Okullar Dışında Yetiştirilmesi / Hasip Aytuna / Ülkü, 40 / S.3-4 / 1950

4

Gençliğin Eğitimi Üzerine / Vechi Timuroğlu / Türkçe, 6 / 1962

5

Gençliğin Okuyacağı Kitap / Nurettin Hazar / Türk Yurdu, 11-281 / 1960

6

Gençliğin Eğitimi / Özcan Türkmen / Milli Kültür, 50 / 1985

7

Gençlik ve Gençliğin Eğitimi / H.Hüseyin Hatemi / Türk Edebiyatı, 163 / 1987

8

Psikoloji ve Eğitim gençlik ve Dünya / Hayrani Altıntaş / Türk Yurdu / S. 7-10 / 1988

9

Orta Öğretim gençliğine Yönelik Bilgi Sürecinde Konuşma-Dinleme Prensipleri / İskender Pala / Milli Eğitim, 101 / S.42-45 / 1990

 

 

 

GENÇLİK VE EĞİTİM

Yüksek Lisans Tezleri

1

Ergenlerin ders Dışı Okuduğu yayın Türleri ve Bu Yayınlarla İlgili Düşünceleri / G. Cemalettin / Ankara Ün. / 1981

2

Eğitim Programlarında Geleceğe İlişkin Motifler ve Öğrencilerin Gelecekle İlgili Tepkileri / Mehmet Gültekin / Ankara Ün. / 1990

3

Farklı sosyo-Ekonomik Kesimlerden 13-15 Yaş Gurubu Öğrencilerinde Kaygı Alanları ve Kaygı Düzeyinin Başarıya İlişkisi / Günseli Girgin / Dokuz Eylül Ün. / 1990

4

Öğrencilerin Yetenek ve İlgilerinin Kendileri ve Öğretmenleri tarafından değerlendirilmesi / Gönül Aksel / Ankara Ün. / 1993

5

Lise Öğrencilerinin Algılarına Göre İdeal Öğretmenin Kişilik Özellikleri / Nuray demirci Erbaş / Marmara Ün. / 1998

6

Lise Öğrencilerinin Başarılarını Etkileyen Kitle İletişim Araçları ve Sosyo Ekonomik Faktörler / Hatice Yaray / cumhuriyet Ün. / 2001

7

Lise Öğrencilerinin Ders İçi Davranışları İle İlgili Öğrenci Görüşleri / Fatih Akbaba / A.Kocatepe Ün. / 2001

8

Ergenlerde Etkileşim Guruplarında Bilişsel-Davranışçı Tekniklerin ergenlerin iletişim Becerilerine Etkisi Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Çalışma / Azize Saygın / Selçuk Ün. / 2001

9

Ergenlerin Öğretmen ve İdeal Öğretmen algılarının İncelenmesi / Murat Aydoğdu / Ankara Ün. / 2003

10

Endüstri meslek Lisesi Öğrencilerinin Tükenmişlik Düzeyi / Gökhan Eker / Marmara Ün. / 2007

11

Spor Liselerindeki Öğrencilerin Problemleri ve Beklentilerinin İncelenmesi / Esra Canal / Gazi Ün. / 2008

12

Meslek Liselerindeki Öğrencilerin Başarılarını etkileyen Faktörler / Sonay Çolak / Beykent Ün. / 2008

?  

 

GENÇLİK VE EĞİTİM

Doktora  Tezleri

1

Üniversiteye Hangi Öğrenciler Nasıl Alınmalı / Ahmet Akgül / Hacettepe Ün. / 1976

2

Bir Lisede Uygulanan rehberlik Programının Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkisi / M. Ali Çetiner / Marmara Ün. /

3

1992Cumhuriyet Eğitiminde Yeni Bir Nesil Yetiştirme Çalışmaları (1923-1950) / Mustafa Özodaşık / Selçuk Ün. / 1997

4

Üniversite Öğrencilerinin Kütüphane Kullanma Sıklıklarını Etkileyen bazı Değişkenlerin İncelenmesi / Halis Alar / Atatürk Ün. / 1997

5

Öğretmen Yakınlığının Öğrencilerin Başarıları, Tutumları ve Güdülenme Düzeyleri Üzerine Etkisi / Aynur K. Geçer / Ankara Ün. / 2002


 

 

 

GENÇLİK AİLE VE KUŞAKLAR ARASI ÇATIŞMALAR

Makaleler

1

Eski ve Yeni Nesil / Mehmet Emin Erişgil / Hayat Mecmuası, C.1, S.3 / 1926

2

Nesiller Arasındaki Anlaşmazlık / Yaşar Nabi / Varlık, 124 / 1938

3

Dünkü ve Bugünkü Gençlik / Cemil Sena Ongun / Varlık, 124 / 1939

4

Çocukların Okul ve Aile İçindeki Problemleri / Tevfik Ayaş / Eğitim Dünyası, 3-3 / 1964

5

Ailede Çocuk ve Gençle İlişki / Kayıhan Aydoğmuş / Nöro Psikiyatri Arşivi, 2 /S.111-116 / 1973

6

Gençlik Yılı Nesil Çatışması / Ali Pehlivan / Türk Edebiyatı, 136 / 1985

7

Şu Kuşak Hikayesi / Zeki Coşkun / Sanat Olayı, 42 / 1985

8

Gençler ve Yetişkinler: Kuşaklar Çatışması / Atalay Yörükoğlu / Gençlik Yılı Konferansları 1 / 1986

9

Gençlerin Aile İçinde Anne baba ile Anlaşmazlıkları /Mahmut Tezcan /  Ankara Ün.E.B.F.Der., 17-1,2 / 1986

10

Gençlik ve Kuşaklar Arasında İletişim / Haluk Nurbaki / Milli Gençlik Kongresi 1 / 1986

11

Nesiller Arası Diyaloğun Önemi / Orhan Onar / Milli gençlik Kongresi 1 / 1986

12

Gençlik Döneminde Toplumsallaşma ve Kuşak Çatışması / Yıldırım Aktuna /Milli Gençlik Kongresi 2 / 1988

13

Anne-baba ve Genç Çelişkisi / Necmiye Karataş / Sosyal Bil.Der.2,1 / 1992

14

Aile Zemininde Kuşakların Döngüsü / Cihan Aktaş / Eğitim Yazıları,9 /2008

15

Gençlikte Yabancılaşma ve Aileye Düşen Görevler / Hayati Hökelekli / Eğitim Yazıları, 9, 13 / 2008

16

Ailede Ergenle Yaşamak ve Ergenle İletişim / Rahime Beder Şen / Diyanet, 225 / 2009

?

 

 

GENÇLİK AİLE VE KUŞAKLAR ARASI ÇATIŞMALAR

Yüksek Lisans Tezleri

1

Lise Öğrencisi Ergenlik Algılaması Açısından Kuşak Çatışması / Füsun Oktay / Ankara Ün. / 1985

2

Aile İçi İletişimin Gencin Okul Başarısına Etkileri / Tuncer Elmacıoğlu / İstanbul Ün. / 1992

3

Gençlerin Çatışma Eğilimleri İle Ana Babaların Onlarda Algıladıkları Çatışma Eğilimlerinin Karşılaştırılması / F. Özlem Yeşilyurt / Ankara Ün. 1996

4

Çocuğun Toplumsallaşmasında Ailenin Rolü / Arzu Karaduman / Fırat Ün. / 1998

 

 

 

GENÇLİK AİLE VE KUŞAKLAR ARASI ÇATIŞMALAR

Doktora  Tezleri

1

Lise Öğrencilerinin Psikolojik Belirtileri İle Ana-baba Tutumları Arasındaki İlişkiler / Şükrü Düzgün / Atatürk ün. 1995

2

Parçalanmış Aile Çocuk İlişkisinin Sebep Olduğu Sosyal Problemler / Ünal Şentürk / İnönü Ün. / 2006

?


 

 

 

GENÇLİK VE MEDYA-İNTERNET

Makaleler

1

Gençlerimizin Bilgisayara İsteği ve Toplumumuzun Çağdaşlaşma İsteği / Aydın Köksal / Bilişim, 16 / 1982

2

Televizyon ve Çocuklarımız / Ahmet Kapulu / Öğretmen Dünyası, 5, 55 / 1984

3

Film, Gençlik ve Çocuklar / Levent Cantek / Tarih ve Toplum, 35-209 / 2001

4

Gençlik ve Teknoloji / Kadir Aslan / Ege Ün. Ed.F.Sos.Der. 10-11 / 2003

5

Öğrencilerin Bilgisayar ve İnternet Kullanımında yeni Bir Boyut: İnternet Bağımlılığı / Cahit Cengizhan / Marmara Ün.A.E.F.E.B.Der, 22 / 2005

6

İnternet Gençliği: Yeni Bir gençlik Tiplemesi Denemesi / Mehmet Karaca / E-Journal Of World Sciences Academy, 2 / 2007

 

 

 

GENÇLİK VE MEDYA-İNTERNET

Yüksek Lisans Tezleri

1

Televizyon Reklamlarının Çocuklar Üzerindeki Etkisi / Mehtap Doğan / Afyon Ün. / 2003

2

İnternet ve Genç Kimliği / Gülten Kır / Kocaeli Ün. / 2008

 

 

 

GENÇLİK VE MEDYA-İNTERNET

Doktora  Tezleri

1

Kitle İletişim Araçlarının Toplumsal Yapıya Olumsuz Etkileri / Nefise Bulgu / Hacettepe ün. / 1995

??


 

 

 

GENÇLİK VE SİYASET

Makaleler

1

Politika ve Gençlik / Mehmet İzer / Varlık, 537 / 1960

2

Gençliğin Siyasal Hayata Hazırlanması / M. Sezai Aydın / Ank.Ün.S.B.F.Der.C.19, 3-4 / 1965

3

Sanat ve Gençlik: Apolitik Gençlik Üzerine Değiniler / Demet Lüküslü / Doğa ve Bilim, 17 / 1984

4

Siyasi Partilerin gençlik Politikaları / B.Esat özer / Bilim ve Ütopya,100 / 2002

5

12 mart Öncesi Gençlik / Ferhat Kentel / Üniversite ve Toplum, 2-4 / 2002

6

Gençliğin Siyasal Katılımı / hakan Acar / Hukuk ve Demokrasi, 1-1 / 2003

7

Hükümet Programlarında Gençlik / Yörük Kurtaran / Sosyoloji Dergisi, 10-11 Özel Sayı / 2003

8

Genç Cumhuriyetin Ütopyası: Gürbüz Türk Çocuğu / A. Hamdi İslamoğlu / Uludağ Ün.F.Ed.Fak. Sos.Bil.Der. 6-6 / 2004

9

 Politik pazarlama Faaliyetlerinin Genç Seçmenlerin Oy Tercihleri Üzerindeki Etkileri / Müzeyyen Aytül Kasapoğlu / Finansal Politik ve Ekonomik Yorumlar, 47 / 2010

 

 

 

GENÇLİK VE SİYASET

Doktora  Tezleri

1

Lise Son Sınıfta Okumakta Olan Öğrencilerin Siyasal Katılımı / Işın Erkul Akı / M. Sinan Ün. / 1996

2

Siyasal Toplumsallaşma Sürecinde Gençlik: Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma / Mahmut Hakkı Akın / 2009

??