arastirma kitaplari

 

 

GENÇLİK HAKKINDA YAPILAN ARAŞTIRMALAR

Kitaplar

1

Çocuklar ve Gençler Ne Okuyorlar / Ziya Talat çağıl / Resimli Ay Basımevi / 1938

2

Türkiye’de İlk Tahsil Hakkında Rapor / Berly Parker / Devlet Basımevi / 1939

3

Genç Kız ve Kadınlarda İntihar / Cemal Zeki Önal / Türk tarih Kur. / 1947

4

Gençliğin Tütün İptilası / Fayrettin kerim Gökay / Yeşilay / 1948

5

Suçlu Çocuklar ve Bunun İçtimai ve İktisadi Sebepleri / Hendi Gielb / Ege Kit. / 1949

6

Lise ve Dengi Okullara Devam Eden Öğrencilerin Problemleri / Feriha Baymur / MEB TTD / 1961

7

Üniversiteli Öğrencilerin Boş Zaman Faaliyetleri / Nermin Abadan / Ajans-Tuük / 1961

8

Öğrencilerin Meslek Gruplarına Bağladıkları Değerler / George W. Angel / MEB araştırma Merkezi / 1962

9

Suçlu Çocuklarla İlgili Bir İnceleme / Güngör Orhan / Sosyal Hzm. / 1962

10

Üniversite Öğrencilerinin Siyasal Yönelimleri / Özer Ozankaya / 1966

11

Üniversite Gençlik Sorunları / Engin Gençtan / DPT / 1971

12

Gecekondu Gençliği / Birsen Gökçe / Hacettepe Yay. / 1971

13

Gençlerin Tutumları / Çiğdem Kağıtçıbaşı / ODTÜ Yay. / 1973

14

Ortaöğretim Gençliğinin Beklenti ve Sorunları / Birsen Gökçe / M.E.Gnç.Sp.Bkn.Y / 1984

15

Gençliğin Sosyal Sorunları / Türkan Ayral  / Selçuk Ün. Yay. / 1988

16

Gençlik ve Terörizm / Necati Alkan / Em.Gn.Md. / 2002

17

Üniversite Gençliği Değerleri / İnci Erdem Artan / TESEV / 2005

18

İstanbul Gençliği, Değerler Araştırması / Gülten Kazgan / Bigi Ün.Yay. / 2007

19

Gençlik Sorunları ve İntihar / Korkut Şenol / Diyanet Yay. / 2008

20

Türkiye’de Gençlik Çalışmaları ve Politikaları / N. Yentürk / Bilgi Ün. Yay. / 2008

21

İnternet ve Gençlik / Gülten Kır / Şenocak Yay. / 2008

22 Cumhuriyet Döneminde Çocuk ve Gençlere Ait Yasal Düzenlemeler ve Yayınlar / Birsen Gökçe / Gençlik ve Spor Bakanlığı Yay. / 1983
23 Kimsesiz Çocuklar Sorunu / Birsen Gökçe / Sağlık Sosyal yardım Bak. Yay. / 1971