sosyolojı
_________________________________

 

 

 

 

 

SOSYOLOJİ – TARİH - EKONOMİ

Kitaplar

1

Kızlarımız / Felix Thomas / A. Halid Kitabevi / 1931

2

Genç Kızlara Muaşeret Usulleri / Felida Sedat / İstanbul / 1932

3

Gençlik Var / MTTB / Resimli Ay Basımevi / 1935

4

Gençlik / Behçet Macit / İstanbul / 1936

5

Gençler İçin En Büyük Tehlikeler / İ. Hakkı Baltacıoğlu / Sebat basımevi / 1939

6

Savulun Kızıllar: Gençlik Geliyor / Cemal Oğuz Öcal / Eskişehir / 1949

7

Dünya ve Gençlik / Kadri Yaman / İstanbul Matbaacılık / 1949

8

Köy Gençliğinin Kalkındırılması / Rifat Gencer – Zeynep Atalay / Endüstri Basım / 1951

9

Bir Nesli Nasıl Mahvettiler / Osman Yüksel / Ayyıldız Matbaası / 1958

10

Kaybolan Gençlik / Meyer Levin / Türkiye Yayınevi / 1958

11

Dünya Gençliği ve Büyük Tehlike / M. Nils Apeland / Nebioğlu Yay. / 1960

12

Türkiye’de Kız Kaçırma Gelenekleri ve Bununla İlgili Bazı Meseleler / İbrahim Yasa / TODAİE / 1962

13

Boşveren Gençlik / İlhan Engin / İtimat Yay. / 1963

14

Öfkeli Gençlik / Mualla Uzman / Tan Mat. / 1963

15

Türkiye’de Gençlik Buhranı / İhsan Kızıltoprak / Baha Yay. / 1966

16

Asi Gençlik / Şükrü Çankaya / Yenigün Mat. / 1967

17

Sınıf Açısından Türk Gençliği / Namık Behramoğlu / Aksüt Mat. / 1968

18

Gençlik Sorunları İle İlgili Konuşmalar / İsmet Sezgin / İş Matbaacılık/ 1971

19

Yeni Nesil Yeni Toplum / Metin Köse / Sebat Yay. / 1983

20

Sosyolojik Açıdan Boş Zamanlar ve Gençlik / Gürbüz Gırcın / 1987

21

Toplum İdeoloji ve Gençlik / Ali Mithat İnan / Gündoğan Yay. / 1989

22

Azınlık Gençleri Anlatıyor / Yahya Koçoğlu / Metis / 2001

23

Genç İşsizliği / Naci Gündoğan / An.Ün.İ.İ.B.F / 2001

24

Modern Dünyada Değer Kayması ve Gençlik / Erdal Atabek / Alkım  / 2003

25

Tanzimat Döneminde Fransa’ya Gönderilen Osmanlı Öğrencileri / Toplumsal Dönüşüm / 2004

26

Kurtuluş Savaşı Gençliği / Zeki Sarıhan / Kaynak Yay. / 2004

27

Türkiye’de Gençlerin İstihdamı / Hakan Ercan / U.Ç.O. / 2005

28

Toplumsal Değerler ve Gençlik / Nazmi Avcı  / Siyasal Yay. / 2007

29

Modern Genç Kızın sosyalleşme Rehberi / Sarah Ivens / Ekvator Yay. / 2007