karıyerbranslar

 

KARİYER BRANŞLARI VE AÇIKLAMALAR

 

Akademisyenlik Grubu

·         Meslek olarak akademisyenliği tercih etmek isteyen öğrencileri kapsamaktadır.

 

·         Akademik hayatın gereklilikleri bu grup çalışmalarında öğrencilere anlatılacaktır.

 

·         Akademik hayata geçiş için gereken unsurların neler olduğu ve gerekliliklerinin nasıl yerine getirileceğini kapsamaktadır.

 
 

 

 

Bürokrasi Grubu

·         Meslek olarak bürokrasi hayatını tercih eden öğrencileri kapsamaktadır.

 

·         Bürokratik hayatın gereklilikleri ile bu hayatta yükselmenin temel ilkeleri verilecektir

 

·         Bürokrasiye geçiş için gerekli olan temel kriterlerin nasıl yerine getirileceği öğrencilere açıklanacaktır.

 
 

 

Özel Sektör Grubu

 

(Girişimcilik)

·         Özel sektörde etkili bir kariyer geliştirmenin yollarını kapsamaktadır.

·         İş dünyasında başarılı bir personel veya yönetici olmanın kriterleri bildirilecektir.

·         Özel sektörde iş bulabilme ve iş hayatına tutunabilmenin süreçlerini kapsamaktadır.

·         Kendi işini kurmak isteyen öğrencileri kapsamaktadır.

 

·         İş kurma ve iş yönetimi hakkında bilgileri içermektedir.

 

·         Piyasa koşulları ile rekabet edebilme ve kendini yenileme ve personel yönetimini kapsamaktadır.

 
 

Notlar

1- Projeye her sınıftan öğrenci katılabilir.

2- Projede öğrenciler sadece 1 (bir) gruptan giriş yapabilir.