iletisimpsikolojisi

 

İletişim Psikolojisi

 

Birey olarak kendimizle ve çevremizle kurduğumuz iletişimlerimiz bizi hem kendi idrakımıza yerleştirmekte hem de çevre tarafından belli niteliklerde tanınır kılmakta.

 

İletişim sohbetlerimize, üçüncü yılında, “İletişim Psikolojisi” başlığıyla devam edeceğiz. Önceki sohbet konularımızda bir mesaj olarak varlığın ortaya çıkışına değinmiştik.  Devamında varlığı belli şekillere sokmak isteyen ideolojileri gündemimize almıştık.

 

Böylece bizzat mesajın kendisi olan insanı ele alarak başladığımız sohbetlerimizde, mesajın yani insanın asli niteliğinde ilerleyebilmesine dair mücadelelerine değindik.

 

Şimdi de iletişim psikolojisi ile mesajın yani insanın iletişimsel eylemlerini kendisiyle çevresi arasında kaliteyi oluşturacak bir ahenge bağlayacağız. Böylece akıl ve kalp arasında etkin birlikteliği kurmaya dair yola koyulacağız.

 

Bu bakımdan sohbetimizin içeriği ve çalışma usulu aşağıdaki gibi olacaktır.

 

1- Sohbetlerimiz iki haftada bir gerçekleşecektir. Toplamda altı oturum olacaktır.

 

2- Her oturum için web sayfamızdan dört adet resim yayınlanacaktır.

 

3- Katılımcılardan bu dört resim incelemesinden sonra her bir resmin kendileri üzerine bıraktığı etkileri ve/veya resmin onlara hissettirdiklerini – düşündürdüklerini ortaya koyan bir hikaye yazmaları istenecektir.

 

4- Her oturum aynı metotla gerçekleşecektir. 


5- Yazılacak hikayelerin uzun veya kısa olması önemli değil. Esas olan resimlere baktıkça oradan düşündüklerini kağıda aktarabilmeleridir.

 

6- Katılımcılardan oluşturacakları metinlerde şu hususların yer almasına dikkat etmeleri istenecektir: Zaman, mekan, duygu-his, şahıs-karakter, karakter özellikleri, değerler, felsefik söylem – düşünce, olaylar, ilişkiler.

 

7- Katılımcılar son olarak her oturum için sözlük okumaları yaparak oluşturacakları metinde kullanmak üzere beş yeni kelime bulacaklar. Böylece yeni öğrendikleri kelimelerle düşünme ve düşündüklerini metne dökme sürecini oluşturacaklar.

 

Sohbette verilecek resimlerin genel özellikleri şöyle olacaktır:

 

1. RESİM: Odak resim, bireysel bakış (kesit: zaman ve mekana dair)

2. RESİM: Sosyolojik resim: Olay, olgu ve ilişkilerin mekansal durumu

3. RESİM: Duygusal resim: Duygu ve düşüncelerin etkileşimi, oluşumu ve ifadesi.

4. RESİM: Karmaşık resim: Değer ve felsefik söylem geliştirici anlam ortamı.