Demokrasi ve Din
05.02.2013 Demokrasinin gerekliliğinin yanı sıra demokrasinin gerekliliği olan unsurların varlığı da son derece önem kazanmaktadır. Bu bakımdan nüfusun oldukça geniş kesimini kapsayacak ve bu farklı kesimler arasında ahengi oluşturarak, yönetimin işlevsel hale getirilmesi için, siyasal ikti ...
Siyaset
1976 okunma
0 yorum
Sayfayı Yazdır

Toplumsal yapıların karmaşıklaştığı ve nüfusun hızla arttığı modern hayatta demokrasinin gerekliliğine olan ihtiyaç giderek hissedilmektedir. Demokrasinin gerekliliğinin yanı sıra demokrasinin gerekliliği olan unsurların varlığı da son derece önem kazanmaktadır. Bu bakımdan nüfusun oldukça geniş kesimini kapsayacak ve bu farklı kesimler arasında ahengi oluşturarak, yönetimin işlevsel hale getirilmesi için, siyasal iktidar için mücadele edenler arasında nizamı ve mücadelenin gereklerine olanak sağlayacak bir demokrasi, seçme ve seçilme ilişkilerini düzenleyecektir.

 

Demokrasinin geçerliliğinden bahsedilince a) iktidara gelecek ve meşru zeminleri olan siyasi partiler, b) bu siyasi partinin kadroları ve önderler ile c) iktidar sonrası iktidarı denetleyecek ve geniş halk kesimlerinin siyasal tercihlerini diri tutacak etkin muhalefet akla gelir. Bu unsurlar sağlanamazsa demokrasinin işleyişinde aksaklıklar ortaya çıkmakta ve toplumsal kargaşa oluşmaktadır.

 

Nitekim, siyaset sistemi değerler sistemi içinde ele alınmadığında demokratik kargaşa ortaya çıkmaktadır. Ayrıca siyasetin işleyişi ile iktidarın belli periyotlarla alternatifler arasında el değiştirmesi gerçekliği yoksa o zaman da iktidar baskıcı bir niteliğe bürünmektedir. Bununla birlikte gerçek manada muhalefet, siyasal sistemin içinde bir değer olarak yerini almıyorsa, o zaman da farklı halk kesimlerinin tercihleri siyaset alanına dahil olamamakta ve bu kesimler kendilerini dışlanmış hissetmektedirler. Bu dışlanmışlık ise zamanla yaşam alanlarının tehdide uğramasına varacak kadar ileriye gitmektedir.

 

İstikrarlı bir demokrasi için vazgeçilmez olan çatışma ve ayrılmalar oldukça önemlidir. Çatışma ve ayrılmaların meşru zeminde işlerliğini koruması ile iktidar mücadelesi halktan yana bir değer kazanır. Muhalefet iktidara meşru ve haklı argümanlarla meydan okuyarak, temsil ettiği halk kesimlerinin istek ve arzularını hayata geçirmek için ya baskı oluşturur ya da ilk seçimlerde halkın meşru desteği ile iktidara geçer. Aksi taktirde muhalefetsiz iktidarlarda iktidarın körelmesi ortaya çıkmaktadır. Pasif muhalefetle karşılaşan güçlü iktidarlar bu körleşmeden kaçınmak için zaman zaman kendi içlerinde muhalif bir tavır takınabilmektedir.

 

Demokrasinin değer ve güç kazanması ile ortaya çıkacak olan özgürlükçü siyasal atmosfer her bakımdan bireyleri ve toplumları huzura ve güvene kavuşturacaktır. Siyaset ve siyaset kurumları diktatörce davranmaktan uzak durur ve demokratik hakları toplumun her bir ferdi için hakkaniyet ilkesiyle çalıştırırsa, o toplumda yöneten ve yönetilenleri sınırlayacak bir dini inanç sistemi hem gerekli olur hem de kaçınılmaz olur. Böylece siyasetin ister sistem olarak demokrasisi, ister kurum olarak siyasi partileri, ister öncü olarak siyasileri ile onların destekçileri olan halk kesimleri, siyasetin değerini siyasal ahlak söylemlerinde aramayacaktır. Siyasal ahlak esasen, toplumun özgürleştirilmesi ve meşru zeminlerde siyasetin fikri mücadelesi ile iktidar mücadelesinin yapılmasında yer alacaktır. Böylece de meşru siyasi mücadelelerin olduğu toplumlarda din ve dinin ortaya koyduğu temel ilkeler, bireyi kuşatan değerler sistemi olarak kendini ifade edecektir. 
Ad - Soyad
:
E-Mail
:
Başlık
:
Yorum
:
Kalan Karakter Sayısı : 500