Siyasal İletişim
Recep Tayyip Erdoğan ve Şiir
Mesajın çekici olması ve toplumsal meşruluk bularak kabul görmesi aynı zamanda mesajın estetik değere sahip olmasıyla ölçülür. ...
Siyasal İletişimde Fikir Kodları
Toplumun sinir uçlarına kadar inecek bir yol bulmak siyasal iletişimin anahtarıdır. Bu sinir uçları kendi kültürünü, ortak hafızasını; gülüp ağladıklarını ve yaşam tarzı ile inanç şeklini oluşturmuş kesimlerdir. Her bir ana akım fikri yapı bu minvalde ortak bir kesime seslenir; o ...
İktidarın üçlemesi: Dert-Rant-Tepki
Toplumun ortak derdini, topluma hisettirmede ise bazı isimler kendilerini ateşe atarlar: Yanarlar. Bu isimler etrafında ve ortak derdi dert edinenlerce teşekkül eden yapılarda çekirdek meydana gelir. Çekirdek, yani kolektif birlikteliği sağlayan akıl, hissiyat, inanç ve harek ...