Gençlik
Gençlik ve Adalet
Adalet kelimesinin nüfus ve nüfuzunun yoğun olması, beraberinde birçok ilişki süreçlerini getirmesine neden olmaktadır. Adalet için hak arayışları, adalet için isyanlar, adalet için dökülen kanlar ve yine adalet için adaletsizlikler hem insanlığın yüz akı hem de yüz karası olarak ...
Gençlik Sorunları ve Siyaset İlişkisi
Ayrı ayrı olarak ?gençlik? ve ?siyaset? kavramlarına başlı başına sorunlar yumağını oluşturuyorlar, diyebiliriz. Bir tarafta tükenmek bilmeyen talep ve arzular ile diğer tarafta talep ve arzuları kendi bünyesinde toplamaya çalışan bir kurum: İkisinin aynı çatı altında ortak amaçl ...
1 2 3 4 5