İletişim
İletişim Denilen Biz´iz
İbrahim as.´ın aklını muhakeme ederek kullanması ona gerçek ile iletişime geçmesine vesile olmuştur. İşte bu da bireyin özgürleşmesine, yani iletişim ile kendi varlığını üretmesine ve yukarda tanımda da değindiğimiz gibi iletişim varlığımızın tam da kendisidir. Böylece bilinmezle ...