Felsefe
Anadolu Aklı
Anadolu aklı ile ifade etmeye çalışacağımız temel vurgu, Anadolu Düşüncesini ve bu düşüncenin kolektif hayat ile bireysel manada kendini gösteren yönünü üreten araçlardan oluşacaktır. Böylece Anadolu Düşüncesi diyebileceğimiz bu akıl, ahlaki ideallerden inanca, siyasal ve sosyal ...
Hayat Güzeldir
Hepimiz var olduğumuz için varlığımızı var etmek istiyoruz. Varlığını var etme istemi, kişiliğini ifade etmekten kaynaklanıyor olsa gerek. Kişiliğini diğerleri ile paylaşamayanlar ise varlıklarına zıt davranarak, kimi halde şiddeti ve nefreti seçerek yok olmaktan korunacaklarını ...
Azlık - Çokluk
Bir şeyin az olması onun kıymetini artırmakta. Özellikle piyasada bu kural işlemekte. En nadir bulunan malların fiyatları ürün ile kullanım değeri arasındaki ilişkiler bakımından dünyalar kadar farklı. Fazla olan ise sıradan ve herkesin erişebileceği bir fiyattan işlem gerekiyor. ...
İmaj ve Demiştim Makamı
Modernizmin mahsulü ilkel insanlarız biz. İlkeliz çünkü modernizmin akli aydınlanma çağında Ahsen-i takvimden eefel-i safiline yönelmişiz. ...
Ulus Delet
İmparatorluk ve çok uluslu devletlerden sonra yeni dünya düzeni içinde var olmak üzere eski devlet ve milletlere zorunlu bir yol haritasıdır ulus devlet. Zorunludur çünkü yayılmacı kapitalist ekonominin liberal ayağını güçlendirmek için egemen devletler yeni dünya düzenine ayak u ...
1 2 3