Felsefe
Kurumsal Kimlik Algısı
Düşünceyi şekillendirirken, şekillenen düşünceye bir zemin, bir kimlik, bir şahsiyet ve bunlardan hareketle bir de eylem ölçüsü konur. Şekillendirme bir yanıyla düşüncenin çevredekilerden soyutlanmasını diğer yandan da kendi içinde somutlaşmasını oluşturur. ...
Yorumsamacılık
Çağdaş insanın aklını her şeyin üstünde tutan bu bilim anlayışı nihaî amacını, ?insanı tutkularından, bilinçdışından, ona gelişiminde ayak bağı olan tarihinden ve geleneklerinden kurtararak onu özgürleştirmek? olarak belirlemişti. ...
Küreselleşme ve Ulus Devlet İlişkisi
Milli devlet yapılarının ortadan kalkıp kalkmayacağı, şayet bu yapılar ortadan kalkarsa nasıl bir süreçten geçilerek bunun gerçekleşeceği kısa vadede cevaplanamayacak soruları izlemekle birlikte uzun vadede ise küreselleşmenin ?devlet? yapısı olmadan işleyemeyeceği, böylece de ?m ...
Modernizm Hakkında
Modernleşme; sanayileşme ve teknolojinin yayılması, toplumsal yaşamda bilginin rolünün artması, ticaretin yayılması yoluyla geniş alanda ekonomik bütünleşmenin oluşması, kırdan kente geçiş ile zihinsel, kültürel ve yapısal değişikliği ifade etmek için kullanılmaktadır. İlk modern ...
Nesil Bilinci
Nesil kavramı etrafında son günlerde bazı tartışmalar ortaya çıkmıştır. Her bir tarafın söylemleri bir kez daha gösterdi ki, gençliği ilgilendiren ve onun gelişim evresine yön vermek isteyen her türlü söylem ve eylem, beraberinde çok daha fazla durumu barındırmaktadır. ...
Düşünen Toplum
?Düşünen Toplum?un önemini vurgulamak için bir sağlam bir zemin üzerinde hareket etmemiz yerinde olacaktır. Maksada erişmek için uygun bir teoriye ihtiyacımız bulunmaktadır. ...
1 2 3