Siyaset
Başkanlık Sistemi: Genel Hatlar
Devletin işleyiş yapısı, bu yapının şeffaflığı ve tarafsızlığı bu gelişmelerden doğal olarak etkilenmiştir ve etkilenmektedir. Demokrasiyle birlikte yasama, yürütme ve yargı arasındaki ilişkilere göre hükümet sistemleri a) Meclis Hükümeti Sistemi, b) Başkanlık Hükümeti Sistemi ve ...
Siyasal Standartlaşma ve Sorunları
Siyasal ortamlarda elde edilen herhangi bir iktidarlığın, iktidar mücadelesi dönüp dolaşıp kendi kulvarında yer alan taraf ve taraftarlarına karşı uygulama alanı oluşturunca ilgili siyasal yapının iç bünyesinde ciddi sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. ...
Muhafazakar Demokrasi
2001 yılında AK Parti, ülkemizdeki demokratikleşme hareketlerinin siyasal temsilcisi olan siyasal partilerden 286.?sı olarak kuruldu. 1850?li yıllardan 2000?li yıllara kadar nice siyasi parti kurulup bir şekilde tarihin karanlığında kaybolmuştur. ...
Siyasete karşı Sanat
Sanat aynı zamanda modernleşmenin de önünü açan; yenilikleri icat eder gibi onları toplumun huzurunda en güzel çeyiz sandıklarının açılması gibi sergiler. ...
Diyet Rejiminden Diktatörlük Rejimine
Bireyi en zayıf noktasından yakalayan baskı, iştahıdır. Bu iştah, direk midesi ile ilintili olabileceği gibi diğer tarafta gözü ve ihtirasları ile de oldukça yakın ilişki içindedir. ...
1 2 3