Yorum
Çok Şey Değişti
Tarihi metaryalizmin içinde fosilleşip çoktan müzelik olduklarının; Anadolu?daki sosyal hayatı A.Comte?tan yorumlamaya çalışarak, elde ettileri her bir bulguyu K. Popper ile inkar neticesinde ?zihnimiz açıldı diyenler?; iyi çocuklar ve kardeş çocuklardan beslenip Machivellizme in ...
Ölüm Algısındaki Değişim
Orta Çağın sonunda ortaya çıkan bireyselcilik, Faust vari evrimini hızla tamamlarken, Haçlı Seferlerinin tüm ahlaki sorunlarını da devam ettirdi. Haçlı seferlerindeki ahlaki çöküş, ilkin Urbain 2, tarafından dini bir amaca yönelik oluşturulan Haçlı seferleri, Doğu?dan istediği as ...
Hocalı: İnsanlığın Yeniden Doğacağı Yer
Şubat, soğuk ve sisli. Havada her zamankinden daha az oksijen. Oksijensizlik birazdan ölüm makineleri gibi insanların bedenine saldıracak. ...
Çocuk Eğitimi
Her birey belli bir olgunluğa erdiğinde evlilik hayalleri kurar. Bütün bir evlilik hayalleri içerisinde evlenmeden evli olmanın güzel taraflarını barındırmaktadır. ...
Görünmez Adam
?Görünmez Adam? aslında ne de çok. Her yerde; şehirde, köyde, kasabada. Bilim kurgu değil bu. Bir görünür bir kaybolmuyor üstelik. Bildiğin görünmez adam. ...
1 2 3