Yorum
Orhan Gencebay ve Muhafazakar Direnişi
1970?li yıllarda ve ?80?lerin başlarında ülkemizde ciddi şekilde yaygınlaşan şiddet ve kavga ortamının gerilimlerinin etkisi, toplumun her kesiminde derinden hissedilmekte idi. Özellikle Marksizm, Leninizm ve diğer sol akımlar komünist bir devlet yapısını topluma enjekte ederek ü ...
Yazmak Tarihi Bir Eylemdir
Yazmak? Tarihi bir mücadeledir yazmak. Tarihte yer almak isteyen aklın kendini, kendinden sonraki nesillere aktarmasıdır. ...
Cumhurbaşkanı kim olacak?
Cumhurbaşkanı kim olacak? Sorusuna cevap vermeden önce iki soruya cevap aramak yerli olacaktır. ...
İradeli Millet
Bir Arap atasözü şöyledir: "Firavun´a; ´Seni Firavunlaştıran nedydi?´ diye sorulmuş o da; ´Beni yaptığımdan alıkoyacak birinin çıkmaması!´ cevabını vermiş. Geldiğimiz günlerde milletimiz çeşitli unsurlarla CHP zihniyetine geçmişte dur diyememişti. ...
Zeybeğin Ölümü
Zeybek denilince zihinlere cihanşümul bir mana güneş gibi doğar. Mertliğin, dostluğun, cesaretin ve adaletin simgesi olur zeybek. O sadece günü kurtarmayı düşünen değildir. Yüreğindekilerle ve aklındakilerle geçmişten geleceğe bir dürüstlük yolu çizer. ...
1 2 3