Yazılarım
İmaj ve Demiştim Makamı
Modernizmin mahsulü ilkel insanlarız biz. İlkeliz çünkü modernizmin akli aydınlanma çağında Ahsen-i takvimden eefel-i safiline yönelmişiz. ...
Mağaradakiler
Mağaradakiler çıkın dışarı. Etrafınız sarılı. Yalnız, biz değiliz etrafınızı saran. Sığınıp aldandığınız mağaranın duvarları. Yarasaları görmez misiniz? Onlar sizi görüyor. Sabah mağaranın karanlığına nasıl da saklanıyorlar. ...
Doğu - Batı
Korku!!! Korku ile doğan karşılıklı şiddet. Ne zamanın, ne coğrafyanın ne de tarihin kopması. Korku, istilaya uğrama korkusu. Ve bu istila sonucunda tüm kazanılmış mevkilerin taker taker kaybedilmesinin endişesi. ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34