Yazılarım
İzmir DEÜ İlahiyat Fak. Söyleşi
2 Ocak 2014 tarihinde, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi konferans salonunda ?Akif?in Mısralarında Kendini Arayan Ben? konulu söyleşimiz oldu. ...
Gençlik ve Kültür
nsanın dünya macerasında çevresiyle kurduğu ilişkilerini belli dönemlerde sınıflandırarak geleceğe aktardığı kolektif hafızası kültür ile ilişkilendirilir. Böylece insanlık, fiziki dünya ile kurduğu ilişkilerinde dünya üzerinde bıraktığı izlerini belli sistemlere dökerek, bu sist ...
Ulus Delet
İmparatorluk ve çok uluslu devletlerden sonra yeni dünya düzeni içinde var olmak üzere eski devlet ve milletlere zorunlu bir yol haritasıdır ulus devlet. Zorunludur çünkü yayılmacı kapitalist ekonominin liberal ayağını güçlendirmek için egemen devletler yeni dünya düzenine ayak u ...
Günümüz Nesli...
Her nesil kendine miras bırakılan sorunlar ile iştigal olur. Bu sorunlar etrafında düşünür, bir araya gelir, hareket stratejisi belirler; heyecan üretir yâda heyecanını kaybeder. ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33