Yazılarım
Gençlik ve Kültür
nsanın dünya macerasında çevresiyle kurduğu ilişkilerini belli dönemlerde sınıflandırarak geleceğe aktardığı kolektif hafızası kültür ile ilişkilendirilir. Böylece insanlık, fiziki dünya ile kurduğu ilişkilerinde dünya üzerinde bıraktığı izlerini belli sistemlere dökerek, bu sist ...
Ulus Delet
İmparatorluk ve çok uluslu devletlerden sonra yeni dünya düzeni içinde var olmak üzere eski devlet ve milletlere zorunlu bir yol haritasıdır ulus devlet. Zorunludur çünkü yayılmacı kapitalist ekonominin liberal ayağını güçlendirmek için egemen devletler yeni dünya düzenine ayak u ...
Günümüz Nesli...
Her nesil kendine miras bırakılan sorunlar ile iştigal olur. Bu sorunlar etrafında düşünür, bir araya gelir, hareket stratejisi belirler; heyecan üretir yâda heyecanını kaybeder. ...
Siyasal İletişimde Fikir Kodları
Toplumun sinir uçlarına kadar inecek bir yol bulmak siyasal iletişimin anahtarıdır. Bu sinir uçları kendi kültürünü, ortak hafızasını; gülüp ağladıklarını ve yaşam tarzı ile inanç şeklini oluşturmuş kesimlerdir. Her bir ana akım fikri yapı bu minvalde ortak bir kesime seslenir; o ...
İktidarın üçlemesi: Dert-Rant-Tepki
Toplumun ortak derdini, topluma hisettirmede ise bazı isimler kendilerini ateşe atarlar: Yanarlar. Bu isimler etrafında ve ortak derdi dert edinenlerce teşekkül eden yapılarda çekirdek meydana gelir. Çekirdek, yani kolektif birlikteliği sağlayan akıl, hissiyat, inanç ve harek ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34