Yazılarım
Siyasal İletişimde Fikir Kodları
Toplumun sinir uçlarına kadar inecek bir yol bulmak siyasal iletişimin anahtarıdır. Bu sinir uçları kendi kültürünü, ortak hafızasını; gülüp ağladıklarını ve yaşam tarzı ile inanç şeklini oluşturmuş kesimlerdir. Her bir ana akım fikri yapı bu minvalde ortak bir kesime seslenir; o ...
İktidarın üçlemesi: Dert-Rant-Tepki
Toplumun ortak derdini, topluma hisettirmede ise bazı isimler kendilerini ateşe atarlar: Yanarlar. Bu isimler etrafında ve ortak derdi dert edinenlerce teşekkül eden yapılarda çekirdek meydana gelir. Çekirdek, yani kolektif birlikteliği sağlayan akıl, hissiyat, inanç ve harek ...
Bir Başka Dindar Nesil
Günümüzde x, y kuşağı olarak tarif edilen gençlerin temel problemi dini kabul ediyor ya da etmiyor olmalarında değil, özgürlüğü, başarıyı, mutluluğu ve güçlü olmayı nerede ve nasıl arayacaklarını bilmeme eksikliğidir. ...
Kalemimin Canı
Kalemimin ucunu kanıma batırmalı; yetmedi hokkasına heyecanımı, içine canımı doldurmalı. Ey aziz kalemim! Sen elimdeyken harama uzanır mı elim? Sen varken ceketimin iç cebinde O?nsuz atar mı kalbim? ...
Hiyerarşi Cumhuriyeti
Tarihin her devrinde, zamanın döndüğü, güneşin parıldadığı, ay?ın huzmeler halinde halelendiği her gecenin altında yaşayan toplumların ayrıcalıklı insanları yaşarmış. Belli formasyona sahip, belli eğitimden geçmiş ve belli bilgileri elinde tutanlar ayrıcalıklı olurlar. İster büyü ...
Gençliğin Siyasette Değer Görmesi
Gerçekten de gençlik değer görmekte midir? Bu soruya cevap vermek için sorunun sorulduğu yönleri ve soruya cevap verecek özneleri iyi tayin etmek gerekmektedir. ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33