Yazılarım
Fedailer Cemiyeti
Osmanlı?da ilk kurulan ve bir siyasi parti niteliği ile anılan bu cemiyet gözüken o ki mevcut yönetime bir başkaldırı hareketi olarak kuruldu. Bu ibare ile de sanırım siyasi parti tarihimizin ilk örgütlenmesi darbecilik anlayışı üzerine oturtuldu. Oysaki siyasi partilerin asıl gö ...
Antrenörlük ve Toplumsal Algı
Sporu geliştirmek, yaygınlaştırmak ve daha geniş kitlelere, daha iyi imkanlar ile ulaştırmak için önemli bir konu da antrenörlerin toplumsal rollerini güçlendirmektir. Anadolu´nun bağrı yanık köşelerine gittikçe sporcu antrenörlüğü neredeyse toplumsal itibar görmemektedir. Burala ...
İletişim Sohbetleri: Çorlu MTTB
Varlık demek, var olan demektir, yani vücuda gelmiş olan. Bir varlığın var olabilmesi için onu var eden ilk nedenlerin olması gerekmektedir. Her bir varlık kendini meydana getiren ana sebebe dayalıdır. Bir varlık hem kendinden önceki başka bir varlığın sonucu olabileceği gibi, he ...
Kitle Psikolojisi
Kitle içindeki bireyin ilk isyanı kendisine karşıdır. Birey kendine daha önce engel olarak, koyduğu kuralara, kitle içinde isyan eder. Dolayısıyla kitle psikolojisi içinde yer alan bireyler, önlerine çıkan engellerde kitlenin yıkıcı gücünü arkalarına alarak, kendi engelleriyle de ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34