Yazılarım
Ülke Gençliği ve Heba Olan Yıllar
Otuz milyon gence sahip olmak söylemi esasında bir zenginlik olarak sıklıkla kullanılır. Zenginlik olarak görülen bu kitle hayatın pratik sahasında karşımıza sorunlu bir kitle olarak ortaya çıkar. Çünkü eğitim, istihdam, güvenlik, aile ve diğer faktörler çözülmesi gereken ciddi s ...
Yeni Osmanlı Cemiyeti
Yeni Osmanlı Cemiyeti siyasi tarihimizde geçen ikinci siyasi parti nitelikli cemiyet olma özelliğindedir. Aslen gizli bir teşkilat niteliğinde kurulan cemiyet Batı?dan aldığı fikirler ile Devletin içinde bulunduğu zor duruma çare arar. ...
Karınca
Uzak ve yorgun bir gün, Akşam ile karanlığa, öğlen ile aydınlığa yakın. Güneşin altında tuzlarını sırtından sıyırıp, toprağa ekmiş, ...
İletişim Denilen Biz´iz
İbrahim as.´ın aklını muhakeme ederek kullanması ona gerçek ile iletişime geçmesine vesile olmuştur. İşte bu da bireyin özgürleşmesine, yani iletişim ile kendi varlığını üretmesine ve yukarda tanımda da değindiğimiz gibi iletişim varlığımızın tam da kendisidir. Böylece bilinmezle ...
Zeybeğin Ölümü
Zeybek denilince zihinlere cihanşümul bir mana güneş gibi doğar. Mertliğin, dostluğun, cesaretin ve adaletin simgesi olur zeybek. O sadece günü kurtarmayı düşünen değildir. Yüreğindekilerle ve aklındakilerle geçmişten geleceğe bir dürüstlük yolu çizer. ...
Bayram Ertesi
Günlük hayatın bin türlü meşgalesi içinde kıvranan, koşturan insan, bu hengâmeden çıkacak yollar arar. Bir nevi basket maçında mola almak; hem taktik düzenlemek hem de dinlenmek amacı gibi bir ihtiyacı karşılar bayramlar. ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34