Yazılarım
Cuma, Günlerin Efendisi
Bugün günlerden Cuma. Bugün günlerin efendisi ile birlikteyiz. O ne endamlı, ne görkemli ve ne kadar da bereketli bir zaman dilimi. ...
Nesil Bilinci
Nesil kavramı etrafında son günlerde bazı tartışmalar ortaya çıkmıştır. Her bir tarafın söylemleri bir kez daha gösterdi ki, gençliği ilgilendiren ve onun gelişim evresine yön vermek isteyen her türlü söylem ve eylem, beraberinde çok daha fazla durumu barındırmaktadır. ...
Nesil Bilinci ve Siyaset
Gençlik siyasetinde aslolan kardeşlik ve arkadaşlık bilincidir. Bu bilinci zedeleyici her türlü davranış, karşısına rakibini de üretir. Gençlik siyasetinin belirleyici unsuru, içinde yaşanılan zamanın karakteristik özelliğidir. Rahatsızlıklar siyaset alanına taşınır; siyasetin ko ...
Siyasal Standartlaşma ve Sorunları
Siyasal ortamlarda elde edilen herhangi bir iktidarlığın, iktidar mücadelesi dönüp dolaşıp kendi kulvarında yer alan taraf ve taraftarlarına karşı uygulama alanı oluşturunca ilgili siyasal yapının iç bünyesinde ciddi sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. ...
Kampüsten Hayata Uzanan Yol
Bundan yirmi yıl evvel üniversiteli olmak tam anlamıyla ayrıcalıklı olmak demekti. O yıllarda üniversiteyi kazananlar, yerleştikleri bölüm fark etmeksizin, çevrelerince değer görürlerdi. Hele bir de bayramlarda, ara tatillerde köye, kasabaya dönüşler yok muydu? ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33