Yazılarım
Entellektüel Kişilikler
Esasen tüm aykırı olanlar mevcut yapıyı daha da güçlü hale getirme telaşı içinde olanlar değildir elbet. Burada temel bir fark bulunmaktadır: aykırılık mevcut olan (her neyse) eleştirilirken toplumun genel değerlerinin yıkılarak yeni bir rotaya çevrilmesi ile mi ifade edilmekte y ...
Gençlik Sorunları ve Siyaset İlişkisi
Ayrı ayrı olarak ?gençlik? ve ?siyaset? kavramlarına başlı başına sorunlar yumağını oluşturuyorlar, diyebiliriz. Bir tarafta tükenmek bilmeyen talep ve arzular ile diğer tarafta talep ve arzuları kendi bünyesinde toplamaya çalışan bir kurum: İkisinin aynı çatı altında ortak amaçl ...
Siyaset ve Başarı Paylaşımı
Başarıyı paylaşmak: Sorunlu bir alana değinmiş oluyor bu iki kelime. Başarı ve paylaşmak günümüz toplumlarının en sorunlu alanlarına denk düşmekte. Zira başarı öyle kolay elde edilebilecek bir şey değil. Başarmak için ciddi bir rekabete girişmek, derin bir düşünce altyapısı hazır ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34